لیست دسترسی سریع روش استفاده از محصولات

پلاسما پراکسید هیدروژن

1) نکات و روش استفاده از اندیکاتور شیمیایی پلاسما پراکسید هیدروژن

2) نکات و روش استفاده از اندیکاتور بیولوژیک پلاسما پراکسید هیدروژن

استریلیزاسیون بخار

1) نکات و روش استفاده از برگه A4 تست بووی دیک

2) نکات و روش استفاده از تست پک یکبار مصرف بووی دیک

3) نکات و روش استفاده از اندیکاتور بووی دیک پیشرونده

4) نکات و روش استفاده از PCD 

5) نکات و روش استفاده از نشانگر شیمیایی تیپ 4 بخار

6) نکات و روش استفاده از اندیکاتور کلاس 5

7) نکات و روش استفاده از اندیکاتور تیپ 6 پیشرونده

8) نکات و روش استفاده از اندیکاتور کلاس 6 پیشرونده DUAL

9) نکات و روش استفاده از اندیکاتور شیمیایی تیپ 6 لمینیت دار با فضای نوشتن اطلاعات سیکل

10) نکات و روش استفاده از اندیکاتور شیمیایی تیپ 6 بدون لمینیت با فضای نوشتن اطلاعات سیکل

11) نکات و روش استفاده از نشانگر بیولوژیک بخار 24 ساعته

12) نکات و روش استفاده از اندیکاتور بیولوژیک بخار 10 ساعته

13) نکات و روش استفاده از اندیکاتور بیولوژیک بخار پوشش پلاستیکی Log6 

14) نکات و روش استفاده از اندیکاتور بیولوژیک شیشه ای بخار  Crosstex SPSmedical – Log6

15) نکات و روش استفاده از اندیکاتور بیولوژیک شیشه ای بخار LTA – Log6

16) نکات و روش استفاده از کاغذ کرپ استریلیزاسیون

17) نوار چسب Tape Indicator Steam

اتیلن اکساید

1) نکات و روش استفاده از اندیکاتور تیپ 4 اتیلن اکساید

2) نکات و روش استفاده از نشانگر بیولوژیک گاز اتیلن اکساید

3) نکات و روش استفاده از نوار اسپور باسیلوس آترافئوس

حرارت خشک یا فور

1) نکات و روش استفاده از اندیکاتور شیمیایی حرارت خشک 

2) نکات و روش استفاده از اندیکاتور بیولوژیک ویال شیشه ای

3) نکات و روش استفاده از نوار اسپور باسیلوس آترافئوس

فرمالدهید

1) نکات و روش استفاده از نشانگر شیمیایی فرمالدهید

انواع استریلیزاسیون

1) نکات و روش استفاده از انکوباتور 37 درجه

2) نکات و روش استفاده از انکوباتور 60 درجه

3) نکات و روش استفاده از انکوباتور قابل تنظیم

4) نکات و روش استفاده از ظروف کانتینر فلزی بسته بندی چند منظوره

5) نکات و روش استفاده از سبد کانتینر استریلیزاسیون

6) نکات و روش استفاده از رول بسته بندی بخار و اتیلن اکساید

7) نکات و روش استفاده از سیلر بسته بندی

8) نکات و روش استفاده از نمایشگر دما و رطوبت در CSSD

9) نکات و روش استفاده از ترمومتر مادون قرمز 

10) ماژیک Marker Permanent

11) لیبل رنگی Identification

امحا زباله

1) نکات و روش استفاده از اندیکاتور بیولوژیک پوشش پلاستیکی ژئوباسیلوس استئاروترموفیلوس

2) نکات و روش استفاده از اندیکاتور بیولوژیک ژئوباسیلوس استئاروترموفیلوس-ویال شیشه ای Log6

3) نکات و روش استفاده از اندیکاتور بیولوژیک پوشش پلاستیکی باسیلوس آترافئوس

4) نکات و روش استفاده از نوار اسپور باسیلوس آترافئوس-Log6

شستشو و پاک کنندگی

1) نکات و روش استفاده از برس شستشو ابزار پزشکی

2) نکات و روش استفاده از برس شستشوی اندوسکوپی

3) نکات و روش استفاده از محلول آنزیمی

4) نکات و روش استفاده از مایع شستشو PH خنثی

5) نکات و روش استفاده از محلول لوبریکنت

6) نکات و روش استفاده از محلول رسوب زدا

7) نکات و روش استفاده از محلول چسب و جوهر زدا

8) نکات و روش استفاده از محلول شستشو چمبر

9) نکات و روش استفاده از لیبل رنگی ابزار

10) نکات و روش استفاده از اندیکاتور دستگاه اولتراسونیک

11) نکات و روش استفاده از دستگاه تست عایق ابزار (لاپاروسکوپی، الکترود، انبر بایپلار، کابل ها، …)

12) نکات و روش استفاده از ذره بین مجهز به چراغ و پایه برای بازرسی ابزار

13) نکات و روش استفاده از سوآب و اندیکاتور پروتئین

14) نکات و روش استفاده از اندیکاتور پروتئین

15) نکات و روش استفاده از اندیکاتور واشینگ

کنترل عفونت

1) نکات و روش استفاده از برس استریل اسکراب

2) نکات و روش استفاده از اسفنج صابونی شستشوی بدن بیمار بدون آب

3) نکات و روش استفاده از کیسه شستشوی یکبار مصرف

سرما/گرما درمانی

1) نکات و روش استفاده از کیسه یخ فوری

2) نکات و روش استفاده از کیسه ژل گرم و سرد