بایگانی دسته‌ی: گاهنامه

لغتنامه استریلیزاسیون

hands-with-gloves-disinfecting-hand-rail

در این مقاله کلمات و پارامترهای تخصصی در مبحث استریلیزاسیون به اختصار مرور می­شوند. D Value این پارامتر برای یک اندیکاتور بیولوژیک تعریف می­شود و برابر زمان یا دوزی است که در شرایط مشخص، 90درصد جمعیت اسپورهای موجود در آن اندیکاتور از بین می­روند، این به معنای همان یک log کاهش جمعیت است، یعنی فقط…