لیست دسترسی سریع گاهنامه

ردیف موضوع
1 پارامترهای اندیکاتور بیولوژیک–V101
2 اسپورهای اندیکاتورهای بیولوژیک–V102
3 استانداردهای اندیکاتور شیمیایی و کلاس بندی آن ها–V103
4 پراکسید هیدروژن و دستگاه استریلایزر پلاسما–V201
5 مانیتورینگ و مستند سازی در استریلیزاسیون–V202
6 ردیابی و فراخوان در استریلیزاسیون–V203
7 انواع استریلایزر بخار (اتوکلاو) بیمارستانی–V204
8 بسته بندی و انبارش در استریلیزاسیون–V205
9 تست پک یا پی سی دی در استریلیزاسیون–V206
10 روش استریلیزاسیون استفاده فوری یا فلش–V207
11 استریلیزاسیون اتیلن اکساید، ایمنی و پایش–V208
12 پایش اتوکلاو بخار–V209
13 طراحی و ساختار بخش استریل مرکزی–V210
14 پرسنل در بخش استریل مرکزی–V211
15 استفاده از سرنگ های هوشمند–V212
16 دستگاه ابزار شوی پزشکی واشر یا واشینگ به همراه ضد عفونی حرارتی–V301
17 استاندارد تولید اندیکاتورهای شیمیایی ایزو 11140–V302
18 ظروف یا کانتینرهای فلزی در استریلیزاسیون–V303
19 استریلیزاسیون کانتینرهای فلزی–V304
20 انتخاب و ارزیابی کانتینرهای فلزی–V305
21 ست های ایمپلنت و ابزار امانی شرکتی–V306
22 استریلایزر حرارت خشک یا فور یا آون–V307
23 برخی واژگان انگلیسی در استریلیزاسیون–V308
24 پک مرطوب در استریلیزاسیون بخار–V401
25 دستگاه پاک کننده اولتراسونیک–V402
26 نکات شستشوی دستی و آلودگی زدایی ابزار و وسایل پزشکی–V501