لیست دسترسی سریع گاهنامه

1) پارامترهای اندیکاتور بیولوژیک–V101

2) اسپورهای اندیکاتورهای بیولوژیک–V102

3) استانداردهای اندیکاتور شیمیایی و کلاس بندی آن ها–V103

4) پراکسید هیدروژن و دستگاه استریلایزر پلاسما–V201

5) مانیتورینگ و مستند سازی در استریلیزاسیون–V202

6) ردیابی و فراخوان در استریلیزاسیون–V203

7) انواع استریلایزر بخار (اتوکلاو) بیمارستانی–V204

8) بسته بندی و انبارش در استریلیزاسیون–V205

9) تست پک یا پی سی دی در استریلیزاسیون–V206
10) روش استریلیزاسیون استفاده فوری یا فلش–V207
11) استریلیزاسیون اتیلن اکساید، ایمنی و پایش–V208

12) پایش اتوکلاو بخار–V209

13) طراحی و ساختار بخش استریل مرکزی–V210

14) پرسنل در بخش استریل مرکزی–V211

15) استفاده از سرنگ های هوشمند–V212

16) دستگاه ابزار شوی پزشکی واشر یا واشینگ به همراه ضد عفونی حرارتی–V301

17) استاندارد تولید اندیکاتورهای شیمیایی ایزو 11140–V302

18) ظروف یا کانتینرهای فلزی در استریلیزاسیون–V303

19) استریلیزاسیون کانتینرهای فلزی–V304

20) انتخاب و ارزیابی کانتینرهای فلزی–V305

21) ست های ایمپلنت و ابزار امانی شرکتی–V306

22) استریلایزر حرارت خشک یا فور یا آون–V307

23) برخی واژگان انگلیسی در استریلیزاسیون–V308

24) پک مرطوب در استریلیزاسیون بخار–V401

25) دستگاه پاک کننده اولتراسونیک–V402

26) نکات شستشوی دستی و آلودگی زدایی ابزار و وسایل پزشکی–V501