مان ارتا سلامت

دانلود

× [wd_asp elements='search' ratio='100%' id=1]

پارامترهای اندیکاتور بیولوژیک – V101

۱۳۹۹/۰۲/۳۱

در این شماره گاهنامه کلمات و پارامترهای تخصصی در مبحث استریلیزاسیون به اختصار مرور می شوند.

ادامه مطلب

اسپورهای اندیکاتورهای بیولوژیک – V102

۱۳۹۹/۰۱/۱۱

در این شماره گاهنامه کلمات تخصصی در مبحث استریلیزاسیون و میکروارگانیسم ها در اندیکاتورهای بیولوژیک به اختصار مرور می شوند.

ادامه مطلب

استانداردهای اندیکاتورهای شیمیایی و کلاس بندی آن ها – V103

۱۳۹۹/۰۱/۱۰

در این شماره گاهـنامه کلمـات تخصصی در مبحث استریلیزاسیون و کلاس بندی ها در اندیکاتورهای شیمیایی به اختصار مرور می شوند.

ادامه مطلب

پراکسید هیدروژن و دستگاه استریلایزر پلاسما – V201

۱۳۹۹/۰۱/۰۹

در این شماره گاهـنامه کلمات تخصصی در مبحث استریلیزاسیون و کاربرد پراکسیدهیدروژن و دستگاه استریلایزر پلاسما به اختصار مرور می شوند.

ادامه مطلب

مانیتورینگ و مستندسازی در استریلیزاسیون – V202

۱۳۹۹/۰۱/۰۸

در این شماره گاهـنامه مبحث ردیابی و مستندسازی در استریلیزاسیون بیمارستانی به اختصار مرور می شود.

ادامه مطلب

ردیابی و فراخوان در استریلیزاسیون – V203

۱۳۹۹/۰۱/۰۷

در این شماره گاهـنامه ادامه مبحث کنترل کیفی، ردیابی و مستندسازی در استریلیزاسیون بیمارستانی به اختصار مرور می شود.

ادامه مطلب