مان آرتا آکادمی

هرآنچه برای افزایش آگاهی و دانش شما در فرآیند استریلیزاسیون لازم است را فراهم آورده ایم.

جدیدترین مقالات

مصاحبه با موضوع اندوسکوپی

  مصاحبه با سرکار خانم جوان   مصاحبه با سرکار خانم پریزاد  

برگه های ثبت و بایگانی برای فرآیندهای مرتبط با واحد استریلیزاسیون

برگه های ثبت و بایگانی برای فرآیندهای مرتبط با واحد استریلیزاسیون (1401)      ...

خدمات ویژه برای شما

مان آرتا سلامت از نگاه شما