فیلم‌های آموزشی مرتبط با استریلیزاسیون

با کلیک بر روی هر عنوان می توانید فیلم مورد نظر را مشاهده کنید

شماره عنوان فیلم آموزشی
01 اهمیت انتخاب برس مناسب در فرآیند شستشوی ابزار پزشکی و آزمایشگاهی
02 آزمون بووی دیک روزانه
03 انکوباسیون اندیکاتور بیولوژیک
04 تفاوت بین گراویتی و پیش خلا
05 نمونه چک لیست ممیزی اعتبار بخشی، بخش استریل مرکزی
06 تکنیک بسته بندی با پارچه
07 استفاده از اندیکاتور شیمیایی داخلی
08 پیل پک ( رول بسته بندی اتوکلاو بخار و اتیلن اکساید)
09 آزمون بیولوژیک استریلایزر بخار
10 پایش فرآیند استریلیزاسیون بخار – معرفی PCD
11 آزمون بووی دیک با استفاده از PCD
12 استفاده از لیبل و لات نامبر برای رهگیری پک استریل
13 آزمون شیمیایی هر سیکل با استفاده از PCD
14 آزمون بیولوژیک با استفاده از PCD
15 دستگاه پاک کننده اولتراسونیک
16 چرخ دستی و رک استریلایزر
17 بازرسی چشمی ابزار و وسایل
18 چینش ابزار و وسایل در یک سبد استریلیزاسیون
19 اجزای یک اندیکاتور بیولوژیک
20 نقص در فرآیند استریلیزاسیون – قسمت اول
21 نقص در فرآیند استریلیزاسیون – قسمت دوم
22 دستگاه شستشو خودکار و اندیکاتور واشینگ
23 محاسبه پارامتر ضدعفونی حرارتی در دستگاه شستشو ابزار
24 دمای قسمت انبارش پک استریل و ترمومتر مادون قرمز
25 کلاس بندی اندیکاتور شیمیایی بر اساس ISO11140
26 آزمون بیولوژیک دستگاه بی خطر ساز زباله عفونی (قسمت اول(
27 انتخاب برس مناسب با توجه به اندازه ابزار
28 برس کشی زیر سطح آب
29 خالی یا پر بودن چمبر در پایش استریلایزر بخار بزرگ نوع پیش خلا
30 فیلتر کانتینرهای استریلیزاسیون
31 برخی عوامل از بین رفتن استریلیتی پک
32 اندیکاتور چالش فرآیند استریلیزاسیون بخار پیش خلا
33 پایش دستگاه امحا زباله نوع بخار – قسمت دوم
34 تمیز کردن چمبر استریلایزر
35 استفاده از چسب استریلایزر بخار برای بسته بندی
36 توزیع و تحویل پک استریل شده
37 مصاحبه با مسئول بخش استریل مرکزی
38 بستن پک گاز با کاغذ کرپ