روش استفاده از محصول مورد نظر خود را انتخاب کنید

فرآیند محصول
پلاسما پراکسید هیدروژن نکات و روش استفاده از اندیکاتور شیمیایی پلاسما پراکسید هیدروژن
 نکات و روش استفاده از اندیکاتور بیولوژیک پلاسما پراکسید هیدروژن
نوارچسب کلاس 1 اتوکلاور
بخار و امحای زباله


روش استفاده از تست پک آماده بووی دیک
روش استفاده از تست پک مینی بووی دیک
روش استفاده از نوار تست بووی دیک
روش استفاده از چسب بخار یا چسب اتوکلاو
روش استفاده از ماژیک یا مارکر مخصوص
روش استفاده از پی سی دی چندکاره بووی دیک، شیمیایی و بیولوژیک
روش استفاده از اندیکاتور کلاس 4 بخار
روش استفاده از اندیکاتور کلاس 4 دوکاره لمینیت
روش استفاده از اندیکاتور شیمیایی کلاس 5 بخار
روش استفاده از اندیکاتور شیمیایی کلاس 6 بخار
روش استفاده از اندیکاتور شیمیایی کلاس 6 بخار دوئال
روش استفاده از اندیکاتور شیمیایی کلاس 6 بخار چسبدار
روش استفاده از اندیکاتور شیمیایی پی سی دی بخار
روش استفاده از اندیکاتور بیولوژیک بخار 24ساعته
روش استفاده از اندیکاتور بیولوژیک بخار 10ساعته
روش استفاده از اندیکاتور بیولوژیک بخار پوشش پلاستیکی لوگ شش
روش استفاده از اندیکاتور بیولوژیک شیشه ای بخار لوگ شش (SPSmedical امریکا )
روش استفاده از اندیکاتور بیولوژیک شیشه ای بخار لوگ شش (LTA ایتالیا )
روش استفاده از اندیکاتور بیولوژیک شیشه ای بخار برای دستگاه امحا زباله
 

 

اتیلن اکساید 
 

روش استفاده از اندیکاتور کلاس 4 اتیلن اکساید
روش استفاده از نوار اسپور یا نوار میکروبی
روش استفاده از اندیکاتور کلاس 5 اتیلن اکساید
پوستر استفاده از اندیکاتور دایره ای کلاس 4 اتیلن اکساید
روش استفاده از اندیکاتور بیولوژیک اتیلن اکساید
روش استفاده از نوار اسپور یا نوار میکروبی | SPSmedical امریکا 
رول بسته‌بندی 200 متری در عرض‌های مختلف
چسب اتیلن اکساید
حرارت خشک یا فور روش استفاده از اندیکاتور بیولوژیک حرارت خشک
روش استفاده از اندیکاتور شیمیایی حرارت خشک
روش استفاده از اندیکاتور شیمیایی حرارت خشک کلاس چهار
فرمالدهید روش استفاده از اندیکاتور شیمیایی کلاس 4 فرمالدهید
انواع استریلیزاسیون روش استفاده از رول بسته بندی بخار و اتیلن اکساید
روش استفاده از سیلر حرارتی دستی بسته بندی مجهز به پدال
روش استفاده از سیلر حرارتی اتومات بسته بندی
روش استفاده از سیلر حرارتی روتاری بسته بندی سرعت بالا
روش استفاده از سیلر حرارتی روتاری بسته بندی سرعت معمولی
روش استفاده از دستگاه سیلر اتوماتیک مجهز به چاپگر
روش استفاده از کاتر تمام اتوماتیک
سیل تست
روش استفاده از کاتر رول بسته بندی
روش استفاده از کاغذ کرپ بسته بندی
روش استفاده از لیبل رهگیری و لیبل زن 18 کاراکتری
روش استفاده از انکوباتور 60 درجه سانتی گرادی
روش استفاده از انکوباتور 37 درجه سانتی گرادی
روش استفاده از انکوباتور دیجیتال قابل تنظیم
روش استفاده از ترمومتر یا دماسنج از راه دور
روش استفاده از عایق سنج ابزار لاپاروسکوپی و مشابه
روش استفاده از لیبل شناسایی و جداسازی ابزار جراحی
روش استفاده از ساعت رطوبت سنج مجهز به دماسنج
روش استفاده از کانتینر شفاف برای بسته بندی وسایل و ابزار
روش استفاده از سبدهای کانتینر برای بسته بندی ابزار و وسایل

 

 

 

 

شستشو و پاک کنندگی
و
نگهداری از ابزار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

روش استفاده از برس شستشوی ابزار پزشکی و آزمایشگاهی
روش استفاده از برس شستشوی اندوسکوپ ها
روش استفاده از اندیکاتور دستگاه واشینگ
روش استفاده از اندیکاتور آزمون پروتئین شستشو
روش استفاده از اندیکاتور آزمون پروتئین سوابی
روش استفاده از ذره بین چراغدار برای بازرسی ابزار و وسایل
روش استفاده از تست تیزی ابزار- تست تیزی قیچی ها
روش استفاده از گارد یا محافظ نوک ابزار تیز و حساس
روش استفاده از اندیکاتور دستگاه اولتراسونیک
روش استفاده از برس اسکراب استریل جراحی
روش استفاده از دستکش یکبارمصرف شستشوی بدن بیمار

 

روش استفاده از نگهدارنده پیل پک استریلیزاسیون

 

فلش کارت بازرسی ابزار