برگه های ثبت و بایگانی برای فرآیندهای مرتبط با واحد استریلیزاسیون (1401)

دانلود

فهرست زمانبندی آمادهسازی ستها در فرآیندهای استریلیزاسیون به منظور برنامهریزی واحد مصرفکننده

ثبت روزانه دما و رطوبت در هر قسمت بخش استریل مرکزی

ثبت نتایج اندیکاتور پایش عملکرد دستگاه شستشوی ابزار و وسایل (پایش تمیزی)

ثبت نتایج اندیکاتور پایش عملکرد دستگاه شستشوی ابزار و وسایل (پایش تمیزی)

ثبت نتایج اندیکاتور پایش عملکرد دستگاه شستشوی ابزار و وسایل (پایش تمیزی)

ثبت نتایج اندیکاتور پایش عملکرد دستگاه شستشوی ابزار و وسایل )پایش تمیزی(

نتایج آزمون باقیمانده پروتئین بر روی ابزار پس از شستشوی دستی یا خودکار

ثبت آزمون مینیمم غلظت محلول شیمیایی ضدعفونی

 

ثبت آزمون کیفیت دوخت سیلر )سیل تست(

ثبت آزمون کیفیت دوخت سیلر )سیل تست(

 

ثبت انواع پک های هر سیکل استریلایزر

ثبت انجام کنترل مثبت اندیکاتور بیولوژیک

ثبت انجام کنترل مثبت اندیکاتور بیولوژیک

 

نتایج آزمون بیولوژیک استریلایزر بخار پیش خلا مخصوص سیکلهای حاوی ایمپلنت

 

نتایج آزمون بیولوژیک استریلایزر بخار پیش خلا مخصوص سیکلهای حاوی ایمپلنت

 

نتایج آزمون بیولوژیک روتین استریلایزر

نتایج آزمون بیولوژیک روتین استریلایزر

ثبت پک مرطوب

ثبت نتایج پایش شیمیایی و پایش فیزیکی عملکرد روزانه استریلایزر بخار پیش خلا

 

ثبت نتایج پایش شیمیایی )بووی دیک روزانه( استریلایزر بخار پیش خلا

ثبت وسایل تحویلی به بخشهای مصرفکننده

صورت عملیات نگهداشت دستگاه استریلایزر

 

دانلود
  اعتبار بخشی مراکز جراحی محدود و سرپایی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *