سومین گردهمایی مراکز تابعه دانشگاه ایران

دوشنبه 23 بهمن 1402

مکان: سالن همایش بیمارستان هاشمی نژاد

اسلایدهای مدرس (جناب آقای علوی)
کنداکتور برنامه
عکس گروهی | عکس 1 | عکس 2 | عکس 3 | عکس 4 | عکس 5