چهارمین گردهمایی سرپرستاران مراکز تابعه دانشگاه ایران

دوشنبه 18 تیر 1403

 

دانلود اسلایدهای مدرس
دانلود عکس 1 (گروهی) | عکس 2 | عکس 3 | عکس 4 | عکس 5 | عکس 6