دوره دو روزه مراکز درمانی تابعه دانشگاه تهران

دانلود اسلایدهای مدرس 

عکس گروهی روز اول | عکس گروهی روز دوم | عکس 1 | عکس 2 | عکس 3 | عکس 4 | عکس 5