[vc_row][vc_column][vc_column_text]

استریل کردن ابزار و وسایل و مواد مصرفی در مراکز درمانی، صنعتی، و آزمایشگاهی قسمتی از فرآیند کار است. عامل استریل کننده در فرآیندهای مختلف استریلیزاسیون با هم متفاوت هستند، در فرآیند استریلیزاسیون بخار از بخار آب، در فرآیند استریلیزاسیون پلاسما پراکسید هیدروژن از بخار پراکسید هیدروژن، در فرآیند اتیلن اکساید از گار اتیلن اکساید، در فرآیند حرارت خشک از هوای داغ، در فرآیند استریلایزر فرمالدهید از ماده فرمادهید و گاهی بخار آب دمای پایین، و سایر روش های ممکن دیگر.
در یک فرآیند استریلیزاسیون لازم است که اطمینان از رسیدن اثر عامل استریل کننده و استریل شدن ابزار و وسایل وجود داشته باشد، برای این منظور باید پایش فرآیند را انجام داد که شامل پایش فیزیکی، پایش شیمیایی، و پایش بیولوژیک است که این پایش فارغ از این که چه چیزی قرار است در چه محلی استریل شود، باید به طور کامل انجام شود.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]