اندیکاتور شیمیایی کلاس ۴ استریلایزر فرمالدهید Crosstex SPSmedical امریکا

فرمالین SFS-250 یک نشـانگر شیمیایی است این نشانگر سمی نیست و هیچ گونه آلودگی در محیط نگهداری و محل استفاده ایجاد نمی کند در صورتی که از تاریخ مصرف اندیکاتور گذشته است آن را به همراه زباله های شهری دور بریزید

شناسه محصول: SFS250 دسته: برچسب: