اندیکاتور شیمیایی کلاس ۴ استریلایزر فرمالدهید Crosstex SPSmedical امریکا

فرمالین SFS-250 یک نشـانگر شیمیایی است این نشانگر سمی نیست و هیچ گونه آلودگی در محیط نگهداری و محل استفاده ایجاد نمی کند در صورتی که از تاریخ مصرف اندیکاتور گذشته است آن را به همراه زباله های شهری دور بریزید

تماس بگیریدتماس بگیرید
دسته:
اشتراک گذاری

توضیحات

اندیکاتور شیمیایی خاص فرمالدئیدنشانگر کنترل دسته ها فرمالدئید (PCD)

فرمالین SFS-250 یک نشـانگر شیمیایی ساخت کمپانی امریکایی Crosstex SPSmedical است که مطابق با استانــــــداردهای ISO 11140 و EN 867 تولید و مخصوص دستگاه استریلایزر فرمالدهید می باشد. طول هر اندیکاتور کلاس 4 فرمالدهید برابر 4 اینچ است. این نشانگر فرمالین سمی نیست و هیچ گونه آلودگی در محیط نگهداری و محل استفاده ایجاد نمی کند. در صورتی که از تاریخ مصرف فرمالین گذشته است، آن را به همراه زباله های شهری دور بریزید.

فرمالین اندیکاتور را تا زمان استفاده در استریلایزر، در دمای اتاق و به دور از مواد و محلول های شیمیایی و منابع نور، در داخل جعبه خود نگهداری نمایید. تعداد نشانگرهای شیمیایی فرمالین SFS-250 استفاده شده بسته به شرایط و الزامات است، اما قرار دادن یک تست فرمالدهید در هر پک لازم است.اندیکاتور شیمیایی خاص فرمالدئید

همیشه تست شناسایی فرمالدهید را در محلی قرار دهید که به لحاظ استریلیزاسیون، بحرانی است (داخلی ترین یا غیرقابل نفوذترین محل پک).

برای بررسی صحت استریلیزاسیون سیکل کاری دستگاه باید از اندیکاتور بیولوژیک نیز استفاده کنید.

 

استریلیزاسیون به روش فرمالدئید با استفاده از اندیکاتور شیمیایی خاص فرمالدئید

1) هر اندیکاتور شیمیایی فرمالین را به همراه وسایل در یک پک قرار دهید و پک را بسته بندی یا سیل نمایید.دلیل استفاده از اندیکاتور شیمیایی خاص فرمالدئید داخلی در هر پک، اطمینان پیدا کردن از یکسان بودن شرایط استریلیزاسیون در هر نقطه چمبر است.

2) پک (ها) را بدون توجه به محل قرار گرفتن فرمالدهید تست (ها) در محفظه دستگاه قرار دهید و چرخه کاری دستگاه را آغاز نمایید. روش چینش پک ها در چمبر، در نتیجه استریلیزاسیون کاملا نقش اساسی دارد.

3) پس از پایان سیکل استریلیزاسیون، پیش از تحـویل پک (ها) به بخش ها، در صورت وجود، وضعیت رنگ اندیکاتور شیمیایی کاغذی فرمالدهید شاهـد یا تیپ 1 (مثلا چسب یا لیبل مورد استفاده) را بازبینی کنید. اگر نشانکر کنترل دسته ها فرمالدئید (PCD) داخل پیل پک قابل مشاهده است، نیازی به استفاده از چسب یا لیبل تیپ 1 نخواهد بود. اندیکاتور فرمالین در صورتی که در معرض فرآیند استریلیزاسیون فرمالدهید صحیح قرار بگیرد، به رنگ سبز تغییر رنگ خواهد داد. این رنگ با رنگ صورتی پیش از استفاده کاملا قابل تشخیص است.

اندیکاتور شیمیایی خاص فرمالدئید

 

 

4) در صورتی که پیش از تحویل یا پس از تحویل مشاهده شد نشانگر شیمیایی کلاس 4 استریلیزاسیون فرمالدهید به درستی تغییررنگ نداده است، پک حاوی آن را باز کنید و پس از رفع مشکل (دستگاه/ بسته بندی/ چینش وسایل)، وسایل را با یک نشانگر شیمیایی فرمالدئید جدید پک کنید و آن را در سیکل بعدی دستگاه استریل نمایید. پس از تعمیرات و تغییرات، حتما از اندیکاتور بیولوژیک برای آزمون کردن فرآیند استفاده کنید.

توضیحات تکمیلی

برند