نوارچسب کلاس ۱ اتوکلاو بخار ۵۵ متری عرض ۱۸ میلی متر – بدون لتکس و سرب Crosstex SPSmedical امریکا