نمایش 1–6 از 74 نتیجه

PCD سه کاره بووی دیک، شیمیایی و بیولوژیک Steris امریکا

۱۳۹۸/۱۰/۰۷

PCD تست اتوکلاو یا همان Process Challenge Device است که جهت بررسی صحت عملکرد اتوکلاو بخار استفاده می شود. این وسیله چندمنظوره است.

مطالعه بیشتر

اسفنج شستشو بدن بیمار Dispotech ایتالیا

۱۳۹۹/۰۲/۱۵

این محصول دارای مایع نیست و می توان آن را در هر جایی نگه داری و استفاده کرد

مطالعه بیشتر

اسفنج صابونی شستشو بدن بیمار بدون آب Informer Med لهستان

۱۳۹۹/۰۲/۱۴

در استفاده از این محصول نیازی به آبکشی بدن بیمار نیست

مطالعه بیشتر

اندیکاتور بررسی صحت عملکرد دستگاه واشینگ به همراه نگهدارنده

۱۳۹۹/۰۳/۰۳

اندیکاتور واشینگ در پایش انواع چرخه های دستگاه شستشوی خودکار ابزار و وسایل است. این نشانگر واشینگ سمی نیست و هیچ گونه آلودگی ایجاد نمی کند

مطالعه بیشتر

اندیکاتور بررسی صحت عملکرد شستشو – تست پروتئین Informer Med لهستان

۱۳۹۹/۰۲/۱۴

بهتر است در مرحله بازرسی، به شکل روتین شیفتی یا روزانه یا هر بازه زمانی که مد نظر مرکز است، نتیجه شستشوی دستی با استفاده از وسایلی که مخصوص پایش شستشو و پاکیزگی است، پایش شود

مطالعه بیشتر

اندیکاتور بیولوژیک اتیلن اکساید Crosstex SPSmedical امریکا

۱۳۹۹/۰۳/۳۱

تست بیولوژیکی خاص اتیلن اکساید یک نشانگر بیولوژیکی (اندیکاتور ETO یا استریل کننده بیولوژیکی اتیلن اکساید) که حاوی اسپورهای باسیلوس آترافئوس می باشد.

مطالعه بیشتر