پرسش ها از مطالب موجود در سایت انتخاب می شود و برای افرادی ارسال می شود که در فهرست پیامک ما ثبت شده اند. اگر در فهرست ما ثبت نشده اید و تمایل به پاسخ و شرکت در مسابقه پیامکی دارید، پرسش ها را هربار از همین بخش دنبال کنید و در صورت دادن پاسخ درست برنده شوید.

فرم ثبت نام مسابقه پیامکی

مثال: بیمارستان میلاد یا داروسازی عبیدی و..
این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .

 

 

توجه: جواب‌های درست به رنگ سبز نمایش داده شده است.

شماره مسابقه شماره پرسش شرح پرسش گزینه‌ها
25 1 زمان توصیه شده برای خنک شدن پک‌ها پس از پایان سیکل استریلیزاسیون بخار و پیش از چیدن در قفسه‌ها چقدر است؟

گزینه 1: نیم ساعت

گزینه 2: دو ساعت

گزینه 3: گزینه 1 و 2

2 در پایش شیمیایی فرآیند استریلیزاسیون دستگاه پلاسما پراکسید هیدروژن، اندیکاتور کدام مورد را در طول زمان پایش می کند؟ گزینه 1: خلا
گزینه 2: پلاسما
گزینه 3: غلظت پراکسید هیدروژن
گزینه 4: دما
3 در یک استریلایزر بخار، مرحله پس _خلا به چه منظوری است؟ گزینه 1: تضمین استریلیتی
گزینه 2: کمک به  تبخیر آب و خشک شدن بار
گزینه 3: نفوذ بخار
گزینه 4: حذف آلودگی ها از روی پک ها
4 دو دلیل رایج که منجر به استفاده از روش استریلیزاسیون استفاده فوری یا IUSS (یا همان فلش) می شود چیست؟ گزینه 1: کمبود موجودی وسایل
گزینه 2: تـنوع جراحی ها
گزینه 3: کمبود ارتـباطات
گزینه 4: گزینه 1 و 3
5 در استریلایزر حرارت خشک، دمای  170 درجه سانتی گراد چه زمانی برای استریلیزاسیون توصیه می شود؟ گزینه 1: 6 دقیقه
گزینه 2: 16 دقیقه
گزینه 3: 60 دقیقه
گزینه 4: 160 دقیقه
6 وظیفه استریلایزر بخار پیش خلا برای پک ها چیست؟ گزینه 1: استریل کردن
گزینه 2: خشک کردن
گزینه 3: خنک کردن
گزینه 4: گزینه 1 و 2
7 این که توصیه می شود سینک در بخش استریل مرکزی دارای سه قسمت یا لگن باشد، چه کاربردی برای لگن سوم مدنظر است؟ گزینه 1: برس کشی کامل ابزار
گزینه 2: غوطه وری در محلول شستشو
گزینه 3: غوطه روی در محلول ضدعفونی
گزینه 4: آبکشی نهایی با آبی با کیفیت بالا
8 در انتخاب برس مناسب برای شستشوی دستی ابزار، کدام گزینه اهمیت دارد؟ گزینه 1: تناسب جنس موی برس با ابزار
گزینه 2: تناسب اندازه برس با ابزار
گزینه 3: تناسب شکل برس با ابزار
گزینه 4: هر 3 گزینه
9 عامل مکانیکی در دستگاه شستشوی خودکار ابزار (Thermal Washer Disinfector) چیست؟ گزینه 1: آب پرفشار
گزینه 2: پمپ خلاء
گزینه 3: چرخش بازوها
گزینه 4: موج اولتراسونیک
برنده : جناب آقای شیرزاد شرکت نانو فناوران دارویی الوند (مشاهده فیلم قرعه کشی)
26 1 چند نوع پایش برای فرآیند استریلیزاسیون لازم است؟
 1. پایش شیمیایی، بیولوژیک، بووی دیک
 2. پایش فیزیکی، مکانیکی، بیولوژیک
 3. پایش فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیک
 4. پایش شیمیایی، فیزیکی، مکانیکی
2 با توجه به این که قرض گرفتن ست های شرکتی یا امانی در حال حاضر غیر قابل اجتناب است، وظیفه تامین ایمنی بیمار و استریل بودن ابزار و وسایل بر عهده کیست؟
 1. شرکت قرض دهنده آن ست
 2. مرکز قبلی استفاده کننده از آن ست
 3. مرکزی که قرار است بیمار در آن جراحی شود
 4. نماینده شرکت
3 چه پارچه ای برای خشک کردن ابزار و وسایل پس از شستشو می تواند استفاده شود؟
 1. پارچه سفید
 2. پارچه بدون پرز
 3. پارچه خشک و تمیز
 4. گزینه 2 و 3
4 چرا برس کشی همواره باید زیر سطح آب انجام شود؟ (به استثنای ابزار و وسابل خاص که امکان غوطه وری ندارند)
 1. آلوده نکردن فرد و محیط
 2. سرد بودن محیط زیر آب و عدم امکان رشد میکروبی
 3. تماس بهتر آب و محلول با موی برس و ابزار و وسایل
 4. گزینه 1 و 3
5 در سیکل استریلایزر بخار پیش خلا، چه پکی در پایین ترین طبقه بر بالای نقطه خروجی تخلیه بخار قرار داده می شود؟
 1. پک شان و گان
 2. پک آزمون
 3. کانتینر فلزی
 4. پیل پک ها
6 در بازرسی چشمی ابزار، دو مورد برای انجام کار بازرسی لازم است که وجود داشته باشد. کدام گزینه است؟
 1. روانسازی ابزار، تمیز بودن ابزار
 2. تمیزی کافی، بزرگنمایی کافی
 3. روانسازی ابزار، روشنایی کافی
 4. روشنایی کافی، بزرگنمایی کافی
7 پدیده اصلی در دستگاه پاک کننده اولتراسونیک که درنهایت باعث جداشدن آلودگی ها می شود کدام است؟
 1. انرژی الکتریکی با فرکانس بالا
 2. حفره سازی یا Cavitation
 3. گرم کردن آب و محلول تا 40 درجه سانتی گراد
 4. فشار بالای آب گرم
8 استریلیزاسیون استفاده فوری بخار (IUSS) یا همان فلش معمولا در کجا انجام می شود؟
 1. بخش استریل مرکزی
 2. در نقطه مصرف از وسیله استریل
 3. در قسمت انبارش پک استریل
 4. در قسمت بسته بندی پک استریل
9 دلیل ایجاد پک مرطوب در استریلیزاسیون در 4 گروه می گنجد، کدام یک از آن گروه ها معمول ترین دلیل است؟
 1. نامناسب بودن آماده سازی ست، بسته بندی، و بارگذاری
 2. ضعیف بودن پمپ خلا استریلایزر
 3. فرسوده بودن دیگ بخار
 4. کوتاه بودن زمان خشک کن سیکل
برنده: سرکار خانم فهیمه شورج از انستیتو پاستور ایران (مشاهده فیلم)