مان ارتا سلامت

شرکت ها و آزمایشگاه های کنترل کیفی و معتمد

×
جستجو کنید ...
Generic filters
Exact matches only

برای کالیبراسیون استریلایزرها توسط شرکت های کنترل کیفی مورد تایید وزارت بهداشت و سازمان ملی استاندارد ایران، و هم چنین به منظور اطمینان از صحت فرآیند استریلیزاسیون دستگاه های بی خطرساز زباله عفونی بیمارستانی توسط شرکت ها و آزمایشگاه های معتمد، ملزومات لازم جهت پایش استریلیزاسیون توسط شرکت مان آرتا سلامت تامین می شود.