محتوای آموزشی

ورکشاپ آموزشی بیمارستان صدیقه زهرا

توجه: لینک‌ها از تاریخ ارسال پیامک تا 10 روز بعد قابل دانلود می‌باشند.

دانلود اسلایدهای ورکشاپ  | دوشنبه 9 مرداد ماه 1402
عکس گروهی پایان ورکشاپ