بایگانی دسته‌ی: استریلیزاسیون

برگه های ثبت و بایگانی برای فرآیندهای مرتبط با واحد استریلیزاسیون

برگه های ثبت و بایگانی برای فرآیندهای مرتبط با واحد استریلیزاسیون (1401)              

اعتبار بخشی مراکز جراحی محدود و سرپایی

مراکز جراحی محدود چیست؟ ماده2- مرکز جراحی محدود و سرپایی به موسسه ای اطلاق می گردد که بیمار پس از انجام جراحی، حداکثر در طول چند ساعت (کمتر از ۲۴ ساعت) قادر به ترک آن باشد. جراحی محدود و سرپایی اعم از جراحی مینوروماژور به آن دسته از اعمال جراحی گفته می شود که بیمار…

لغتنامه استریلیزاسیون

hands-with-gloves-disinfecting-hand-rail

در این مقاله کلمات و پارامترهای تخصصی در مبحث استریلیزاسیون به اختصار مرور می­شوند. D Value این پارامتر برای یک اندیکاتور بیولوژیک تعریف می­شود و برابر زمان یا دوزی است که در شرایط مشخص، 90درصد جمعیت اسپورهای موجود در آن اندیکاتور از بین می­روند، این به معنای همان یک log کاهش جمعیت است، یعنی فقط…