بایگانی دسته‌ی: ساختار واحد استریلیزاسیون

الزامات اساسی در ساختار یک بخش استریل مرکزی

[vc_row][vc_column][vc_column_text] الزامات اساسی در ساختار یک بخش استریل مرکزی یا مکانی که فرآیندهای استریلیزاسیون انجام می شود شامل مجموعه ای از نکات مهم می باشد: به طور مثال تعریف جریان کاری اصلی در یک CSSD، تردد پرسنل و کنترل ترافیک در یک CSSD (به طور که برای پرسنل تعریف شده باشد که در کجای بخش…