این دوره آموزشی، فیلم‌هایی است از کارگاه های آموزشی است که توسط شرکت مان آرتا سلامت بصورت حضوری در سازمان ها و ارگان ها اجرا شده. توجه داشته باشید که فیلم‌ها کل مباحث را پوشش نمی دهند و بخشی از هر کارگاه ضبط شده است.

برای مشاهده هر فیلم می توانید با لمس/کلیک روی موضوع آن به فیلم مربوطه دسترسی داشته باشید.

موضوع: 

 

 

این نوشته در ارسال شده است. این لینک مستقیم به این نوشته است.