در ادامه وبینار قسمت اول که مروری بر کل بندها و سنجه‌­های اعتباربخشی مراکز جراحی محدود بود، هر یک از بندها به تفکیک تشریح خواهد شد. بند مربوط به پاکسازی وسایل و ابزار را در سه جلسه بحث خواهیم کرد. در جلسه اول به شستشوی دستی، در جلسه دوم به شستشو با استفاده از پاک کننده اولتراسونیک، و در جلسه سوم به شستشو با استفاده از دستگاه خودکار شستشو خواهیم پرداخت. گرچه ممکن است در یک مرکز تمام این 3 نوع روش موجود نباشد، اما پس از آشنایی بیشتر با این 3 روش، دید کامل تری نسبت به موضوع پاکسازی ابزار و وسایل در هر یک از روش ها ایجاد خواهد شد

با توجه به دور اول اعتباربخشی مراکز جراحی محدود و سرپایی، و اهمیت مرحله پاکسازی ابزار جراحی در ایمنی بیمار، لازم است پرسنل محترم با تئوری ها و نکات عملی آشنایی کافی داشته باشند تا هم به خوبی پاسخگوی ممیزین و بازرسین باشند و هم از انجام کار حرفه ای لذت ببرند و ایمنی بیماران را در بالاترین سطح ممکن تامین نمایند

در این 3 جلسه پیش رو، بند مرتبط با پاکسازی ابزار در اعتباربخشی مراکز جراحی محدود بحث خواهد شد و در پایان این سه جلسه، شرکت کنندگان محترم با نکات کلی و کاربردی سه روش شستشوی دستی، اولتراسونیک، و خودکار آشنا خواهند شد.

سرفصل های مورد بحث

 • مروری بر نکات ساختار فیزیکی و سینک ها در قسمت آلودگی زدایی
 • مروری بر تجهیزات محافظت فردی در قسمت آلودگی زدایی
 • مروری بر عوامل تاثیرگذار در فرآیندهای شستشو
 • انتخاب برس و برس کشی
 • مرور اجزای دستگاه پاک کننده اولتراسونیک
 • توضیح فرآیند حفره سازی در دستگاه پاک کننده اولتراسونیک
 • نکات کاربری و تنظیمات دستگاه پاک کننده اولتراسونیک
 • پایش عملکرد دستگاه پاک کننده اولتراسونیک
 • مروری بر اجزای دستگاه شستشوی خودکار ابزار پزشکی
 • توضیح فرآیند شستشو در دستگاه شستشوی خودکار
 • توضیح تنظیمات و عملکرد مرحله ضدعفونی حرارتی در دستگاه شستشوی خودکار ابزار پزشکی
 • کاربری و پایش دستگاه شستشوی خودکار ابزار پزشکی
این نوشته در ارسال شده است. این لینک مستقیم به این نوشته است.