در این شماره گاهـنامه موارد مربوط به IUSS یا استریلیزاسیون بخار با استفاده فوری یا همان فلش به اختصار مرور می شود.

IUSS

AAMI، انجمن AORN Association of periOperative Registered نورسس و سازمان های مرتبط دیگر به این توافق رسیده اند که کلمه “Flash” برای توصیف این نوع فرآیند استریلیزاسیون قدیمی است و انواع مختلف چرخه های استریلیزاسیون بخار که در حال حاضر برای این منظور استفاده می شود را به شکل کامل تعریف نمی کند.

اصطلاح “Immediate-Use Steam Sterilization ” یا یس جایگزین این کلمه شده است. AAMI روش IUSS را این طور تعریف می کند: “فرآیندی که برای استریل کردن وسایل به روش بخار و برای استفاده فوری است”.

واژه “Immediate-Use” یا “استفاده فوری” این نکته را می رساند که زمان بین برداشتن وسیله استریل شده از داخل چمبر استریلایزر تا انتقال آسپتیک آن به محل استریل استفاده، باید کمترین زمان ممکن باشد.

How To

بر اساس توصیه AAMI، در صورتی می توان استریل را به روش IUSS انجام داد که این شرایط برقرار باشند:

الف) تمـام مراحـل پیـش از استریـلیـزاسیون شامل پاک کنندگی و آلودگی زدایی، بازرسی، و چینش ابزار در سینی یا بسته بندی مخصوص، به درستی انجام شوند.

ب) ساختار فیزیکی بخش و محل کار باید این اطمینان را بدهد که وسایل استریل شده به شکل مستقیم به نقطه استفاده برده شود (به عنوان مثال درب استریلایزر به محل استفاده یا محل مجاور مستقیم آن باز شود).

پ) روش های اجرایی فرآیندها به درستی نوشته، پیروی، ممیزی و بازنگری می شوند تا اطمینان پیدا شود که هم شرایط آسپتیک و هم ایمنی پرسنل در جابجایی وسایل از نقطه استریلیزاسیون تا نقطه استفاده تامین می شود.

ت) وسیله قرار است که پس از استریل کردن، فوری استفاده شود.

در حال حاضر، روش IUSS در هر دو نوع سیکل ثقلی (gravity) و پیش خلا (dynamic air removal)، و هم چنین در سیستم های مختلف بسته بندی شامل ظرف های مخصوص، پوشش تک لایه، و ظرف های سیل شده قابل اجرا است.

در حال حاضر سیکل های روش IUSS به این شکل می باشند:

نوع ثقلی (132 تا 135 درجه سانتی گراد):

3 دقیقه – بر اساس دستورالعمل سازنده وسیله
10 دقیقه – بر اساس دستورالعمل سازنده وسیله
؟ دقیقه – بر اساس دستورالعمل سازنده وسیله

نوع پیش خلا (دمای 132 تا 135 درجه سانتی گراد):

3 دقیقه – بر اساس دستورالعمل سازنده وسیله
4 دقیقه – بر اساس دستورالعمل سازنده وسیله
؟ دقیقه – بر اساس دستورالعمل سازنده وسیله

برخی وسایل برای استریل شدن نیاز به زمان بیشتر (extended cycles) دارند و برخی وسایل در سیکل های ثقلی قابل استریل شدن نیستند.

To Know

طبق توصیه AAMI در این نوع استریلیزاسیون باید این موارد مورد توجه باشد:

الف) پاک کنندگی، شستشو و ضدعفونی وسیله یا وسایل به شکل کامل انجام شده باشد (طبق الزامات و توصیه سازنده وسایل). سپس وسایل در بسته بندی مخصوص برای سیکل استفاده فوری قرار داده شوند. استریل کردن بدون بسته بندی توصیه نمی شود.

ب) زمان سیکل و پارامترهای آن باید بر اساس توصیه های سازنده استریلایزر و سازنده وسیله انتخاب شود.

پ) از آن جایی که سیکل های IUSS معمولا بدون فاز خشک کردن یا دارای زمان خشک کن کوتاه هستند، وسایل در انتهای سیکل، مرطوب در نظر گرفته می شوند.

ت) وسایل استریل شده باید در شرایط آسپتیک و فوری از محل استریلایزر به محل نهایی برای استفاده برده شود.

باید دقت کرد که در انجام IUSS برای وسایل، در حالی که حالت استریلایزر یا زمان استریلیزاسیون (exposure time) به درستی و به اندازه لازم انتخاب نشده باشد، وسایل در انتهای سیکل، گرچه داغ هستند اما استریل نیستند.

دو دلیل رایج که منجر به استفاده از روش IUSS برای استریلیزاسیون می شود:

1) کمبود موجودی وسایل:

• وجود تعدادی عمل جراحی یا بخش با نیاز به ابزار یکسان

• به موقع تحویل ندادن ابزار توسط شرکت ها

• به موقع آماده نکردن ابزار توسط بخش استریل مرکزی

• استفاده جراح از وسایل شخصی خویش

2) کمبود ارتباطات:

• اطلاع رسانی دیرهنگام جراح به شرکت برای تحویل ابزار به موقع

• اطـلاع رسـانی دیرهنگام اتاق عمل به بخش استریل مرکزی برای آماده سازی ابزار

• کمبود آگاهی پرسنل و شرکت ها از زمان لازم برای آماده سازی ابزار به روش درست

لازم است بخش استریل مرکزی، پرسنل مرکز و شرکت ها را آموزش کافی بدهد:

• زمان لازم برای پاک کردن و آلودگی زدایی ابزار آلوده بر اساس شیوه درست

• زمان لازم برای بازرسی، سرهم کردن ابزار، بسته بندی و استریل کردن آن ها بر اساس شیوه درست

• زمان میانگین و سریع¬ترین زمان ممکن برای برگشت (یک چرخه کامل گردش) ابزار و پرسنل

در کل، آموزش سریع ترین و کاراترین راه برای کاهش تعداد IUSS است

می توان 10 راه ممکن برای کاهش IUSS بیان کرد:

1) بازنگری و به روز رسانی روش های اجرایی و خط مشی ها بر اساس استانداردها

2) تعریف شفاف “وضعیت اورژانسی” و پرسنل آماده به خدمت

3) آگاه سازی پرسنل در مورد ریسک های مرتبط با IUSS و روش استریل کردن

4) بازبینی اطلاعات تمام سیکل های IUSS انجام شده به منظور مستندسازی ابزار استریل شده با این روش

5) مرور دستورالعمل ها و توصیه های سازندگان وسایل و بررسی روش های استریلیزاسیون مجاز برای هر وسیله

6) مرور دستورالعمل ها و توصیه های سازندگان وسایل به منظور تعیین پارامترها برای استریل کردن

7) به کارگیری این پارامترها برای زمان بندی مناسب در هنگام برنامه ریزی عمل های جراحی

8) خرید ابزار مورد نیاز در صورت ناسازگار بودن برنامه زمان بندی با پارامترهای استریلیزاسیون

9) تنظیم سیکل های IUSS در استریلایزرها به عنوان سیکل های کامل و نهایی (terminal cycles) و شامل زمان خشک کن کافی

10) هماهنگی و پایبندی تمام پرسنل و شرکت ها طبق خط مشی ها و روش های اجرایی

انجمن AORN معتقد است تعداد IUSS باید به کمترین تعداد ممکن انجام شود و فقط برای وضعیت های خاص تعریف شده و با روشی تحت کنترل به کار گرفته شود. IUSS ممکن است با افزایش ریسک انتقال عفونت به بیماران در ارتباط باشد. محدودیت های زمانی ممکن است با فشار به پرسنل، باعث تغییر یا حذف یکی یا بیشتر از مراحل فرآیندهای پاک کنندگی و استریلیزاسیون توسط آن ها شود.

Not TO

در این نوع استریلیزاسیون، نباید هیچ یک از مراحل کار ایمن حذف و میان بر زده شود. در ضمن وسیله استریل شده به منظور استفاده فوری، نباید برای استفاده در آینده و یا عمل های جراحی بعدی نگه داشته شود. نظر CDC در سال 2008 میلادی این بوده است که ایمپلنت ها را نباید با روش استفاده فوری استریل کرد.

نظر AAMI و AORN این است که روش IUSS نه به عنوان روتین معمول و نه برای ایمپلنت ها توصیه نمی شود. AORN می گوید IUSS نباید برای ایمپلنت ها استفاده شود مگر در شرایط تعریف شده اورژانسی و زمانی که گزینه دیگری موجود نیست.

ایمپلنت ها اجسام خارجی هستند و ریسک عفونت را افزایش می دهند (واژه ایمپلنت: طبق تعریف FDA یک ایمپلنت وسیله ای است که درون یک حفره (طبیعی یا با جراحی ایجاد شده) بدن قرار داده می شود و برای یک دوره زمانی 30 روزه یا بیشتر در آن محل باقی می ماند. هرگونه پیچ و پلاک مورد استفاده برای ایمپلنت مورد استفاده نیز نوعی ایمپلنت محسوب می شوند).
نباید برای این موارد از IUSS استفاده کرد:

• ایمپلنت ها؛ مگر در شرایط تعریف شده اورژانسی و زمانی که گزینه دیگری موجود نیست

• ابزار استفاده شده برای بیماران مبتلا به CJD یا بیماری کروتزفیلد ـ جاکوب

• وسایل خاصی که با این روش سازگار نیستند یا قابل استریل نمی باشند

• وسایلی که به شکل استریل عرضه می شوند و یک بار مصرف هستند

Monitoring

اطلاعات سیکل و نتایج مونیتورینگ باید در دفتر گزارش (رایانه ای یا کاغذی) مستند شوند. در این مستندات باید نام وسایل استریل شده، مشخصات بیمار، نوع سیکل، پارامترهای سیکل، نتایج مونیتورینگ، تاریخ و زمان، اطلاعات کاربر و دلیل استفاده از روش IUSS آورده شوند.

PCD و اندیکاتورهای بیولوژیک و شیمیایی

• طبق نظر AORN باید یک اندیکاتور شیمیایی کلاس 5 یا 6 بخار درون هر سینی یا ظرف استریلیزاسیون استفاده شود. زمانی که استریل کردن یک ایمپلنت به روش IUSS غیرقابل اجتناب است، انتخاب سیکل و پارامترها باید بر اساس دستورالعمل های مکتوب سازنده باشد و یک اندیکاتور شیمیایی کلاس 5 بخار و یک اندیکاتور بیولوژیک برای آزمون سیکل استفاده شود.

• هرگونه سینی یا ظرفی که استفاده می شود باید به طور جداگانه با اندیکاتور بیـولوژیک آزمون شود (هر یک از ظرف ها نقش PCD را برای آزمون بازی می کنند. یک PCD می تواند از نوع تجاری باشد).

• هر نوع سیکلی که در استریلایزر استفاده می شود، باید به طور جداگانه آزمون شود.

• هرگونه سینی یا ظرفی که استفاده می شود باید به طور جداگانه توسط سازنده استریلایزر و سازنده ظرف به منظور قابلیت استفاده در استریلیزاسیون فلش تایید شده باشند.

• درون سینی یا ظرف مورد آزمون، حداقل یک اندیکاتور بیولوژیک و یک اندیکاتور شیمیایی باید قرار گیرد.

• آزمون با استفاده از اندیکاتور (های) بیولوژیک، بهتر است روزانه و حداقل هفتگی انجام شود.

• باید اندیکاتورها در نزدیک ترین نقطه ممکن به محل تخلیه (فاضلاب) در چمبر قرار داده شوند که معمولا در وسط کف چمبر قرار دارد. پس اندیکاتورها در صورت چندطبقه بودن استریلایزر، باید در پایین ترین طبقه قرار داده شوند. بهتر است محل این نقطه سرد در چمبر را از سازنده استریلایزر بپرسید.

• در صورت استفاده از کانتینرهای فلزی به عنوان ظرف، باید در چهارگوشه کف آن اندیکاتورهای بیولوژیک قرار داده شود (اندیکاتورها با دیواره های فلزی ظرف تماس نداشته باشند)؛ در دو گوشه مخالف هم، اندیکاتور شیمیایی قرار داده شود؛ یک اندیکاتور بیولوژیک هم باید از در ظرف به شکل آویزان قرار داده شود.

• در زمان آزمون، فقط ظرف و اندیکاتورها باید در چمبر قرار گرفته باشند، یعنی چمبر خالی باشد (چمبر خالی مدت زمان گرم شدن چمبر را به دلیل وجود نداشتن وسایل در چمبر، کم می کند و به دلیل کم شدن این زمان گرم شدن، آزمون سخت ترین حالت ممکن را دارد چرا که استریلایزر زمان کمتری خواهد داشت)

• روش اجرایی آزمون به این شکل می باشد:

1) ابتدا PCD یا ظرف با اطلاعات لازم شامل تاریخ، شماره سیکل و شماره استریلایزر (در صورت وجود بیش از یک استریلایزر در محل) با لیبل (پلاستیکی، کاغذی، …) مشخص می شود.

2) بر اساس نکات گفته شده، PCD را در چمبر قرار می دهیم.

3) سیکل مورد آزمون را بر اساس دستورالعمل سازنده استریلایزر آغاز می کنیم.

4) پس از اتمام سیکل استریلایزر و خنک شدن PCD، اندیکاتورها خارج می شوند و اطلاعات لازم یادداشت می شوند.

5) اندیـکاتـورهای بیـولوژیـک باید در انکوباتوری با دمای 55 تا 60 درجه سانتی گراد قرار داده شوند (برای دما و زمان لازم انکوباسیون، با سازنده اندیکاتور بیولوژیک مشورت کنید).

6) برای هر اندیکاتور بیولوژیکی که برای آزمون استفاده شده است، باید یک اندیکاتور بیولوژیک از همان شماره تولید (در همان جعبه) به عنوان اندیکاتور کنترل و بدون این که در معرض شرایط استریلیزاسیون قرار گرفته باشد، انکوبه شود. دلیل این کار، تصدیق زنده بودن اسپورها پیش از آزمون، قابلیت محیط کشت در رشد دادن اسپورها، و دمای کافی انکوباسیون می باشد.

7) در انتها، در صورتی که پاسخ اندیکاتور (های) بیولوژیک، اندیکاتور (های) شیمیایی و برگه چاپی خود استریلایزر نشان دهد که سیکل مورد تایید است، آزمون به عنوان قابل قبول بایگانی می شود.

IUSS PCD

نوع سیکل ظرف و نوع بسته ­بندی PCD برای اندیکاتور بیولوژیک
ثقلی سینی باز جراحی اندیکاتور در سینی باز جراحی
ثقلی سینی پوشیده ­شده، با یا بدون وسایل متخلخل مثل حوله و غیره اندیکاتور در سینی پوشیده ­شده (در صورتی که در سینی جراحی، وسایل متخلخل هم قرار داده می ­شود، در PCD هم باید قرار داده شود)
ثقلی بسته ­بندی محافظتی خاص اندیکاتور بیولوژیک در بدترین نقطه یا نقاط آن بسته ­بندی که امکان خروج هوا و نفوذ ماده استریل کننده سخت ­ترین شرایط را دارد
ثقلی ظرف کانتینر فلزی اندیکاتور بیولوژیک در بدترین نقطه یا نقاط آن ظرف فلزی که امکان خروج هوا و نفوذ ماده استریل کننده سخت ­ترین شرایط را دارد
پیش خلا سینی باز جراحی اندیکاتور در سینی باز جراحی
پیش خلا سینی پوشیده ­شده، با یا بدون وسایل متخلخل مثل حوله و غیره اندیکاتور در سینی پوشیده­ شده (در صورتی که در سینی جراحی، وسایل متخلخل هم قرار داده می­ شود، در PCD هم باید قرار داده شود)
پیش خلا بسته­ بندی محافظتی خاص اندیکاتور بیولوژیک در بدترین نقطه یا نقاط آن بسته ­بندی که امکان خروج هوا و نفوذ ماده استریل کننده سخت­ ترین شرایط را دارد
پیش خلا ظرف کانتینر فلزی اندیکاتور بیولوژیک در بدترین نقطه یا نقاط آن ظرف فلزی که امکان خروج هوا و نفوذ ماده استریل کننده سخت­ ترین شرایط را دارد
این نوشته در ارسال شده است. این لینک مستقیم به این نوشته است.

دیدگاهتان را بنویسید