نکات استفاده از تست میکروبی امحا زباله

Stericolor-Test یک نشانگر بیولوژیکی ساخت کمپانی ایتالیایی LTA است که حاوی اسپورهای ژئو باسیلوس استئاروترموفیلوس مطابق ATCC7953 به مقدار 10 به توان 6 یا به اصطلاح 6Log می باشد.

 این نشانگر سمی نیست و هیچ گونه آلودگی در محیط نگهداری و محل استفاده ایجاد نمی کند.

 پس از استفاده از ویال، در صورتی که نیاز به نگهداری آن ندارید، آن را در دستگاه امحا کنید.

 ویال را در دمای اتاق یا یخچال نگهداری نمایید، البته در دمای زیر 4 و بالاتر از 30 درجه سانتی گراد قرار نگیرد.

 این اندیکاتور برای دستگاه استریلایزر بخار (در هر دما)، سیکل های مایع، امحا زباله با مکانیسم اتوکلاو و حرارت خشک در محیط مرطوب، هیدروکلاو و مایکروویو قابل استفاده است.

 دفعات استفاده از نشانگرهای بیولوژیک بسته به شرایط و الزامات است (انجام این آزمون به صورت هر سیکل تا حداکثر هفتگی توصیه می شود).

 در برگـه آنـالیز هـمراه محصـول، اطـلاعات شامل شماره لات، تاریـخ تـولید و انـقضا، مـیزان جـمعیت، پارامترهای F0، D Value، Z Value و زمان های Survival و Kill آورده شده اند.

 همیشه نشانگر را در محلی قرار دهید که به لحـاظ استـریلیزاسیون، بـحرانی است که این نقطه در اتوکلاو بخار معمولا در پایین ترین طبقه و بر بالای خروجی تخلیه آن است.

روش استفاده از اندیکاتور میکروبی امحا رباله

1) تست پک بیولوژیک یا PCD استاندارد را درست کنید و یا سخت ترین پک را با توجه به نوع وسایل و بسته بندی برای قراردادن اندیکاتور بیولوژیک انتخاب و آماده کنید.

2) موارد لازم چون تاریخ، شماره دستگاه، و شماره سیکل دستگاه را بر روی لیبل ویال یادداشت نمایید.

3) ویال بنفش رنگ را در PCD در نظرگرفته شده در سخت ترین نقطه چمبر قرار دهید و چرخه کاری دستگاه را آغاز نمایید.

4) پس از پایان سیکل استریلیزاسیون و خنک شدن وسایل، ویال Stericolor-Test را با احتیاط بردارید، بدون این که بشکنید، برای مدت زمان 24 تا 48 ساعت در دمای 55 تا 60 درجه سانتی گراد داخل انکوباتور قرار دهید (در صورتی که زمان و دمای فاز استریلیزاسیون بالا باشد و سیکل مبسوط شود، ممکن است رنگ مایع ویال، کاراملی رنگ شود. این تغییر به خاطر تغییررنگ قند داخل مایع محیط کشت است. این تغییررنگ، اشکالی در عملکرد اندیکاتور بیولوژیک و پاسخ آن ایجاد نمی کند).

5) پس از پایان زمان انکوباسیون، رنگ ویال را مشاهده کنید (توصیه بر این است که در حین انکوباسیون نیز چندین بار وضعیت اندیکاتور را بازرسی نمایید تا در صورت مثبت شدن زودتر مطلع شوید). در صورتی که رنگ ویال Stericolor-Test تغییر نکند (یعنی بنفش شفاف باشد یا اگر کاراملی بوده است، کاراملی مانده باشد)، فرآیند استریلیزاسیون مورد تایید است و در صورتی که رنگ آن کدر شده باشد و یا به زردی یا طلایی بگراید، صحت فرآیند استریلیزاسیون مشکوک است و باید پیش از بکارگیری دوباره دستگاه، مشکل را برطرف نمایید.

6) در صورتی که نیاز به انتقال خود ویال ندارید، لیبل آن را جدا کنید و در دفتر بایگانی الصاق نمایید.

7) ویال مثبت را در درون استریلایزر امحا زباله به همراه زباله ها امحا نمایید.

 کنترل مثبت: برای بررسی صحت خود اندیکاتورها، ویال شاهد را از همان جعبه و شماره لات، بدون این که پک و استریل نمایید، درون انکوباتور با دمای 55 تا 60 درجه سانتی گراد قرار دهید، در صورت تغییر رنگ بنفش به زرد یا بنفش کدر، صحت اندیکاتور، انکوباتور، و روش کار کاربر مورد تایید است.

این نوشته در ارسال شده است. این لینک مستقیم به این نوشته است.

دیدگاهتان را بنویسید