مان ارتا سلامت

دانلود

× [wd_asp elements='search' ratio='100%' id=1]

نکات و روش استفاده از نوار اسپور باسیلوس آترافئوس

۱۳۹۹/۰۱/۲۳

Spore Strip محصولی از کمپانی SPSmedical در ایالات متحده است که هر نوع آن حاوی میکروارگانیسم خاصی است.

ادامه مطلب

نکات و روش استفاده از نشانگر بیولوژیک گاز اتیلن اکساید

۱۳۹۹/۰۱/۲۳

SPORVIEW یک نشانگر بیولوژیکی (ویال یا اندیکاتور) ساخت کمپانی SPSmedical در ایالات متحده است که نوع مخصوص دستگاه اتیلن اکساید، حاوی اسپورهای باسیلوس آترافئوس مطابق ATCC9372 می باشد.

ادامه مطلب

نکات و روش استفاده از اندیکاتور تیپ ۴ اتیلن اکساید

۱۳۹۹/۰۱/۱۷

GIL-250 یک نشانگر شیمیایی ساخت کمپانی امریکایی SPSmedical است که مطابق با استانــــــداردهای ISO 11140 و EN 867 تولید و مخصوص دستگاه استریلایزر گاز اتیلن اکساید می باشد.

ادامه مطلب