مان ارتا سلامت

ویدیو

× [wd_asp elements='search' ratio='100%' id=1]

سمینار پایش استریلیزاسیون (اتوکلاو – آون)

۱۳۹۸/۱۰/۲۲

برگزار کننده: واحد آموزش مان آرتا سلامت گروه هدف: پرسنل واحد آزمایشگاه میکروبی، تضمین کیفی، کنترل کیفی، تولید و آمپول سازی شرکت دارویی آرایشی و بهداشتی مینو هدف از برگزاری دوره و نتایج بدست آمده: مرور نکات پایش فرآیند استریلیزاسیون بخار و فور

ادامه مطلب

سمینار پایش استریلیزاسیون (اتوکلاو – آون)

۱۳۹۸/۱۰/۲۲

برگزار کننده: واحد آموزش مان آرتا سلامت گروه هدف: پرسنل واحد آزمایشگاه میکروبی، تضمین کیفی، کنترل کیفی، تولید و آمپول سازی شرکت دارویی آرایشی و بهداشتی مینو هدف از برگزاری دوره و نتایج بدست آمده: مرور نکات پایش فرآیند استریلیزاسیون بخار و فور

ادامه مطلب