اندیکاتور شیمیایی حرارت خشک Crosstex SPSmedical امریکا

تست فور یک اندیکاتور شیمیایی جهت بررسی عملکرد استریلایزر حرارت خشک (استریلیزاسیون و کنترل کیفی فور و اتوکلاو حرارت خشک) است. در صورتی که دستگاه دارای دما / زمان درست جهت فرآیند استریلیزاسیون نباشد، تست فور یا اندیکاتور  شیمیایی فور وجود این خطا را کشف می کند.

تماس بگیریدتماس بگیرید
اشتراک گذاری

توضیحات

تست فور

تست فور Dry Heat Indicator Strip یک اندیکاتور شیمیایی فور ساخت کمپانی امریکایی Crosstex SPSmedical طبق استانداردهای AAMI و ISO11140 است که دارای تاییدیه FDA نیز می باشد. تست فور 10cm جهت بررسی عملکرد استریلایزر حرارت خشک (استریلیزاسیون و کنترل کیفی فور و اتوکلاو) است. در صورتی که دستگاه دارای دما / زمان درست جهت فرآیند استریلیزاسیون نباشد، تست فور یا اندیکاتور  شیمیایی فور وجود این خطا را کشف می کند.

تغییر رنگ این تست دستگاه فور از سبز روشن به یشمی تیره است و این تغییر رنگ کاملا پایدار و بدون تغییر خواهد ماند.

تست فور اندیکاتور شیمیایی فور دو متغیر دما و زمان را پایش می کند و برای فرآیند استریلیزاسیون حرارت خشک قابل استفاده است و برای پایش سایر روش های استریلیزاسیون کاربردی ندارد. نگهداری تست فور پیش از استفاده باید در دمای کنترل شده اتاق باشد. اندیکاتورها، پیش از استفاده، همواره در بسته بندی اصلی نگه داشته شوند.

 

روش استفاده از اندیکاتور شیمیایی فور برای پروسه استریلیزاسیون حرارت خشک

1) اندیکاتور شیمیایی فور باید در هر بسته یا پک که لازم است استریل گردد قرار داده شود (تست فور داخلی باید در نقطه ای از هر پک قرار داده شود که حرارت، سخت تر و دیرتر به آن نقطه می رسد).

2) یک اندیکاتور تست اتوکلاو DRY HEAT INDICATOR STRIP کلاس 4 نیز می تواند در پی سی دی مخصوص استریلیزاسیون یا همان “PCD تست اتوکلاو” قرار داده شود تا بررسی صحت عملکرد فرآیند به چالش لازم کشیده شود. “تست پک” می تواند بر اساس راهنمایی سازنده استریلایزر یا یک بخشنامه و استاندارد ساخته شود.

3) پک های مختلف را با رعایت نکات چینش درون چمبر استریلایزر (یا در محل مخصوص مانند تسمه نقاله یا موارد مشابه در انواع استریلایزرهای حرارت خشک) قرار دهید. “پی سی دی PCD چند منظوره” را نیز در سخت ترین نقطه بر اساس توصیه سازنده استریلایزر بگذارید.

4) دستگاه فور را طبق دستورالعمل سازنده آن، آماده ی استفاده کنید (بسته به نوع استریلایزر حرارت خشک یا آون، آماده استفاده بودن متفاوت خواهد بود. ممکن است در برخی استریلایزرها، ابتدا آماده سازی باشد و سپس چینش در چمبر).

5 ) با انتخاب برنامه استریلیزاسیون با توجه به نوع وسایل و مواد و بسته بندی پک ها، چرخه استریلیزاسیون دستگاه را آغاز نمایید.

6) در انتهای سیکل و پس از خنـک شدن پک ها و “تست پک”، آن ها را از دستگاه خارج کنید و اندیکاتور شیمیایی فور “تست پک” را بیرون بیاورید و وضعیت رنگ اندیکاتور را مشاهده کنید. کاربـر نهایی وسایل و مواد داخل پک ها نیـز در زمـان بـازکـردن هـر پـک و تصمـیم بـه استفـاده از آن، رنـگ تست فور داخلی را بررسی می نماید تا اطمینان یابد وسایل و مواد داخل پک، استریل و قابل استفاده هستند.

در صورتی که رنگ اندیکاتور (ها) تیره شده است، صحت عملکرد دستگاه از دید اندیکاتور تست فورشیمیایی فور مورد تایید است. در صورتی که تغییر رنگ به تیرگی رخ نداده است، بایستی مشکل دستگاه آون پیش از استفاده دوباره، برطرف شود و پک های قرار داده شده در آن سیکل، برگردانده و بررسی شوند تا تصمیم درست جهت ادامه کار گرفته شود.تست فور

موفق نبودن یک روش استریل با حرارت خشک فور ممکن است از ایرادهای مختلفی ناشی شود. دقت کنید انتخاب وسایل و موادی که قرار است با این روش استریل شوند، با تایید سازنده آن وسایل و مواد انجام شود. هر تست اتوکلاو حرارت خشک گزارش نقطه قرار گرفتنش را به کاربر می دهد و اطلاعاتی از سایر نقاط چمبر و سطوح داخلی وسایل نخواهد داد.

توضیحات تکمیلی

برند