محلول های شستشو و آماده سازی ابزارهای پزشکی و آزمایشگاهی Case Medical امریکا

این محصول برای غوطه وری، استفاده دستی و اولتراسونیک، و شستشوی خودکار (دستگاه واشینگ) کاربرد دارد.