محلول چسب و جوهر زدا Case Medical امریکا

Case Soltions Ink & Adhesive Remover یک محلول پاک کننده جوهر و چسب ساخت کمپانی Case Medical امریکاست.