برس اسکراب جراحی استریل – دست و ناخن | اسکراب دست در اتاق عمل

این محصول برای شستشو و ضدعفونی کردن دست های پرسنل و بیماران است.