نوارچسب کلاس ۱ اتوکلاو بخار ۵۰ متری عرض ۱۹ میلی متر Informer Med لهستان