مفاهیم فرآیندهای شستشو و استریلیزاسیون

این دوره آموزشی، فیلم‌هایی است از کارگاه های آموزشی است که توسط شرکت مان آرتا سلامت بصورت حضوری در سازمان ها و ارگان ها اجرا شده. توجه داشته باشید که فیلم‌ها کل مباحث را پوشش نمی دهند و بخشی از هر کارگاه ضبط شده است. برای مشاهده هر فیلم می توانید با لمس/کلیک روی موضوع…

وبینار اعتبار بخشی مراکز جراحی محدود-واحد استریلیزاسیون

با توجه به دور اول اعتباربخشی مراکز جراحی محدود و سرپایی و انتشار راهنمای جامع استانداردهای اعتباربخشی برای این نوع مراکز، در این سلسه وبینارها هم آشنایی لازم با سنجه های اعتباربخشی مراکز جراحی محدود انجام می شود و هم روش درست و کامل انجام فرآیندها مرور می شود تا پرسنل بتوانند ضمن اجرای درست…