سرفصل‌های وبینار

  • مروری بر سیکل استریلایزر بخار و پارامترهای استریلیزاسیون بخار
  • آشنایی با پایش فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیک
  • بایگانی نتایج پایش و آزمون سیکل دستگاه استریلایزر بخار
این نوشته در ارسال شده است. این لینک مستقیم به این نوشته است.