سرفصل‌های وبینار

  • مروری بر مواردی که استریلیتی پک استریل را از بین می برند
  • نکات انبارش پک استریل
  • بازخوانی یا ریکال پک ها
  • حمل و انتقال پک های استریل

 

این نوشته در ارسال شده است. این لینک مستقیم به این نوشته است.