چرخه های فرآیند استریلیزاسیون بخار

کمترین زمان سیکل استریلیزاسیون اتوکلاو بخار گراویتی (ثقلی)

وسایل پوشش دار:

 • زمان در دمای 121 درجه سانتی گراد: 30 دقیقه می باشد.
 • زمان در دمای 132 درجه سانتی گراد: 15 دقیقه می باشد.
 • در این دو حالت زمان خشک کن 15 الی 30 دقیقه است.
 • زمان در دمای 135 درجه سانتی گراد: 10 دقیقه می باشد و در این حالت زمان خشک کن 30 دقیقه است.

پک پارچه ای:

 • زمان در دمای 121 درجه سانتی گراد: 30 دقیقه می باشد.
 • زمان در دمای 132 درجه سانتی گراد: 25 دقیقه می باشد.
 • در این دو حالت زمان خشک کن 15 دقیقه است.
 • زمان در دمای 135 درجه سانتی گراد: 10 دقیقه می باشد و در این حالت زمان خشک کن 30 دقیقه است.

ظروف پوشش دار:

 • زمان در دمای 121 درجه سانتی گراد: 30 دقیقه می باشد.
 • زمان در دمای 132 درجه سانتی گراد: 15 دقیقه می باشد.
 • در این دو حالت زمان خشک کن 15 الی 30 دقیقه است.
 • زمان در دمای 135 درجه سانتی گراد: 10 دقیقه می باشد و در این حالت زمان خشک 30 دقیقه است.
 • وسایل متخلخل بدون پوشش:
 • زمان در دمای 132 درجه سانتی گراد: 3 دقیقه می باشد.
 • زمان در دمای 135 درجه سانتی گراد 3 دقیقه می باشد.
 • در این دو حالت زمان خشک کن 0 الی 1 دقیقه است.

مخلوط وسایل متخلخل و غیر متخلخل بدون پوشش:

 • زمان در دمای 132 درجه سانتی گراد: 10 دقیقه می باشد.
 • زمان در دمای 135 درجه سانتی گراد: 10 دقیقه می باشد.
 • در این دو حالت زمان خشک کن 0 الی 1 دقیقه است.
 • کمترین زمان سیکل استریلیزاسیون اتوکلاو بخار پیش خلا (کلاس B)

وسایل پوشش دار: 

 • زمان در دمای 132 درجه سانتی گراد: 4 دقیقه می باشد که در این حالت زمان خشک کن 20 الی 30 دقیقه است.
 • زمان در دمای 135 درجه سانتی گراد: 3 دقیقه می باشد که در این حالت زمان خشک کن 16 دقیقه است.

پک پارچه ای:

 • زمان در دمای 132 درجه سانتی گراد: 4 دقیقه می باشد که در این حالت زمان خشک کن 15 الی 20 دقیقه است.
 • زمان در دمای 135 درجه سانتی گراد: 3 دقیقه می باشد که در این حالت زمان خشک کن 3 دقیقه است.

ظروف پوشش دار:

 • زمان در دمای 132 درجه سانتی گراد: 4 دقیقه می باشد که در این حالت زمان خشک کن 20 دقیقه است.
 • زمان در دمای 135 درجه سانتی گراد: 3 دقیقه می باشد که در این حالت زمان خشک کن 16 دقیقه است.

وسایل متخلخل بدون پوشش:

 • زمان در دمای 132 درجه سانتی گراد: 3 دقیقه می باشد.
 • زمان در دمای 135 درجه سانتی گراد: 3 دقیقه می باشد.
 • در این حالت زمان خشک کن تعریف نشده است.

مخلوط وسایل متخلخل و غیر متخلخل بدون پوشش:

 • زمان در دمای 132 درجه سانتی گراد: 4 دقیقه می باشد.
 • زمان در دمای 135 درجه سانتی گراد: 3 دقیقه می باشد.
 • در این حالت زمان خشک کن تعریف نشده است.
این نوشته در ارسال شده است. این لینک مستقیم به این نوشته است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *