مان ارتا سلامت

دانلود

× [wd_asp elements='search' ratio='100%' id=1]

نکات و روش استفاده از نوار اسپور باسیلوس آترافئوس

۱۳۹۹/۰۱/۲۳

Spore Strip محصولی از کمپانی SPSmedical در ایالات متحده است که هر نوع آن حاوی میکروارگانیسم خاصی است.

ادامه مطلب

نکات و روش استفاده از نشانگر بیولوژیک گاز اتیلن اکساید

۱۳۹۹/۰۱/۲۳

SPORVIEW یک نشانگر بیولوژیکی (ویال یا اندیکاتور) ساخت کمپانی SPSmedical در ایالات متحده است که نوع مخصوص دستگاه اتیلن اکساید، حاوی اسپورهای باسیلوس آترافئوس مطابق ATCC9372 می باشد.

ادامه مطلب

نکات و روش استفاده از نشانگر میکروبی برای فرآیند استریلیزاسیون بخار

۱۳۹۹/۰۱/۲۳

Stericolor-Test یک نشانگر بیولوژیکی ساخت کمپانی ایتالیایی LTA است که حاوی اسپورهای باسیلوس استئاروترموفیلوس به مقدار 10 به توان 6 یا به اصطلاح 6Log می باشد.

ادامه مطلب

نکات و روش استفاده از اندیکاتور بیولوژیک استریلایزر بخار Log6

۱۳۹۹/۰۱/۲۳

SPORVIEW SCBI یک نشانگر بیولوژیکی (ویال یا اندیکاتور) ساخت کمپانی امریکایی SPSmedical است که نوع مخصوص دستگاه بخار آن، حاوی اسپورهای ژئـوباسـیلوس استـئاروترموفیلوس مطابق ATCC7953 می باشد.

ادامه مطلب