نکات و روش استفاده از اندیکاتور بیولوژیک استریلایزر بخار Log6

SPORVIEW SCBI یک نشانگر بیولوژیکی (ویال یا اندیکاتور) ساخت کمپانی امریکایی SPSmedical است که نوع مخصوص دستگاه بخار آن، حاوی اسپورهای ژئـوباسـیلوس استـئاروترموفیلوس مطابق ATCC7953 می باشد.