استفاده از PCD یا تست پک چندمنظوره برای سادگی و اطمینان لازم در پایش

آموزش استفاده از PCD سه کاره یا تست پک چند منظوره برای سادگی و اطمینان لازم در پایش 1- آزمون بووی دیک: سیکل اول پس از گرم شدن استریلایزر بخار محصول مورد استفاده: PCD سه کاره به همراه نوار تست بووی دیک پیشرونده (dick test)   2- آزمون شیمیایی شاهد (PCD): سیکل های معمول روز…

مراحل خلاصه شده کار و بایگانی نتایج در بخش استریل مرکزی و درمانگاه و مطب دندانپزشکی

1- آلودگی زدایی 2- خشک کردن 3- بازرسی 4- بسته بندی ا نکوباسیون: در دمای 55 تا 62 با زمان توصیه شده -> بایگانی آزمون بیولوژیک: هفته ای یکبار در یکی از سیکل های روز کاری -> بایگانی آزمون شیمیایی: تمام سیکل ها در روز کاری -> بایگانی آزمون بووی دیک: اولین سیکل روز کاری…

کاراملی شدن محیط کشت اندیکاتور بیولوژیک

چرا در یک سیکل استریلایزر بخار که زمان و دمای سیکل استریلیزاسیون بیش از حد معمول و عرف باشد، و اندیکاتور بیولوژیک برای آن دما تولید نشده باشد، انواع شکر (Sugar) موجود در محیط کشت به آرامی تیره می شوند و رنگ کلی محیط کشت از بنفش به قهوه ای روشن یا عسلی تیره یا…

تفسیر اندیکاتور لیبل ۱۰۰۰ عددی کلاس ۴ اتیلن اکساید (EO)

در این نوع اندیکاتور از کرم( Cream) به رنگ پرتقالی (Orange) یا قهوه ای (Brown) تغییر رنگ خواهد داد. اگر این تغییر رنگ کامل انجام نشده بود نشان دهنده نقص در استریلایزر یا اشکال در فرآیند استریلیزاسیون می باشد.

تفسیر اندیکاتور شیمیایی تیپ (کلاس) ۶ بخار، نوع چسبدار

تفسیر تست اتوکلاو کلاس 6 پشت چسبدار با فضای نوشتن اطلاعات سیکل  در این نوع اندیکاتور رنگ دایره صورتی به رنگ مشکی ENDPOINT تغییر خواهد کرد، اما اگر از نوع لمینیت نشده باشد، رنگ صورتی آن خاکستری خواهد بود، نه مشکی. اگر این تغییر رنگ کامل انجام نشده بود نشان دهنده نقص در سیستم دستگاه…