روش انجام آزمون شیمیایی در هر سیکل استریلایزر

Routine Each Cycle – Chemical در هر پک یا سینی یا ظرف کانتینر فلزی، یک اندیکاتور داخلی (Internal Indicator) در سخت ترین نقطه نفوذ عامل استریل کننده قرار داده می شود، تعیین سخت ترین نقطه به عهده خود کاربر است، این نقطه ممکن است مرکز هندسی پک باشد یا نباشد. انتخاب نقطه سخت در ظروف…

روش انجام آزمون روتین بیولوژیک اتوکلاو بخار با استفاده از اندیکاتور بیولوژیک

Routine – Biological Indicator آزمون اسپور با استفاده از اندیکاتورهای بیولوژیک انجام می شود. در حال حاضر اسپور ژئوباسیلوس استئاروترموفیلوس در آزمون فرآیندهای بخار استفاده می شود. یک اندیکاتور بیولوژیک (BI) در زمان آزمون همیشه داخل یک PCD یا تست پک قرار داده می شود تا سخت گیری لازم و کافی در آزمون وجود داشته…

روش انجام آزمون بیولوژیک و شیمیایی در سیکل حاوی ایمپلنت

Implant Cycles ایمپلنت: طبق تعریف FDA، یک ایمپلنت وسیله ای است که درون یک حفره (طبیعی یا با جراحی ایجادشده) بدن قرار داده می شود و برای یک دوره زمانی 30 روزه یا بیـشتر در آن مـحل باقی می ماند. توجه کنید پیچ و پلاک مورد استفاده برای ایمپلنت اصلی مورد استفاده، در صورتی که…

روش انجام آزمون بیولوژیک پس از نصب و تعمیرات کلی استریلایزر بخار

Repair – Biological Indicator بررسی صحت عملکرد استریلایزر پس از نصب، جابه جایی، نقص در عملکرد استریلایزر، تعمیرات کلی، تغییرات کلی، و نقص در فرآیند استریلیزاسیون، باید انجام شود. آزمون اسپور با استفاده از اندیکاتورهای بیولوژیک (BI) انجام می شود. یک اندیکاتور بیولوژیک (BI) در زمان آزمون همیشه داخل یک PCD یا تست پک قرار…

تفسیر اندیکاتور کلاس ۶ بخار نوع پیشرونده

در این نوع اندیکاتور که دارای دقت بسیار بالایی است اگر نوار پیشرونده از خط Accept عبور کند نشان دهنده صحت عملکرد دستگاه بوده ولی اگر این نوار از خط Accept عبور نکند نشان دهنده نقص در سیستم دستگاه یا اشکال در فرآیند استریلیزاسیون می باشد.     دانلود تفسیر اندیکاتور کلاس 6 بخار نوع…

روش انجام آزمون بووی دیک پس از نصب و تعمیرات کلی اتوکلاو بخار پیش خلا

Repair – Bowie Dick Test بررسی صحت عملکرد استریلایزر پس از نصب، جابه جایی، نقص در عملکرد استریلایزر، تعمیرات کلی، تغییرات کلی، و نقص در فرآیند استریلیزاسیون، باید انجام شود. در صورت پیش خلا بودن استریلایزر، پس از سه سیکل متوالی آزمون بیولوژیک، سه سیکل متوالی آزمون بووی دیک (Bowie& Dick: BD) نیز انجام می…