تصمیم و قضاوت در مورد این که یک وسیله یا ماده باید استریل شود، بر عهده افراد فعال در آن حوزه خاص است. اما به هر حال، اگر وسیله یا ماده ای لازم است که حتما استریل شده باشد، باید اطمینان پیدا کنیم که در استریلایزر به درستی استریل شده است.

آزمون مستقیم برای اطمینان از استریلیتی هر وسیله ای، می تواند از طریق کشت گرفتن از نقاط مختلف آن وسیله باشد، که این کار در عملیات روزانه و روتین تقریبا غیرممکن است، هیچ گاه نمی توان پس از پایان سیکل استریلیزاسیون، تمام نقاط از کل وسایل داخل یک پک را پیش از استفاده، با روش کشت دادن آزمون کرد.

پس به این دلیل باید به روش دیگری عمل کنیم، تا در هر سیکل و برای هر ماده یا وسیله، اطمینان از استریلیتی پیدا کنیم.
روش اطمینان از استریل شدن، در طی زمان و پیشرفت فناوری، همواره در حال کامل تر شدن و بهبود است و لازم است افراد مسئول در فرآیندهای استریلیزاسیون، آگاهی کامل از روش های رایج در هر زمان داشته باشند.

پایش هر استریلایزر، در حال حاضر، شامل پایش فیزیکی، شیمیایی، و بیولوژیک است. پایش یا Monitoring به این دلیل انجام می شود که اطمینان از استریلیتی به وجود بیاید. این سه نوع پایش، تکمیل کننده یکدیگر هستند و اطمینان از استریلیتی زمانی وجود دارد که هر سه نوع پایش، فرآیند را تایید کنند.

اگر هر زمان یکی از این پایش ها نشان دهند که فرآیند استریلیزاسیون مورد تایید نیست، در این صورت امکان استفاده از وسایل و مواد استریل شده وجود ندارد تا دلیل این نقص کشف شود. کاربر باید بتواند دلیل این نقص را نیز پیدا کند تا آن را رفع نماید. نقص در فرآیند ممکن است ناشی از خطای کاربر، نقص در دستگاه استریلایزر، نقص در تجهیزات متصل به استریلایزر مانند دیگ یا مولد بخار، نقص در ملزومات مورد استفاده، و دیگر موارد تاثیرگذار باشد.

فرض کنیم اندیکاتور تیپ شش داخل یک پک، در فرآیند استریلیزاسیون بخار، به طور کامل پاس نشده است. این به این معنا است که یکی از قسمت های پایش شیمیایی، صحت فرآیند را تایید نکرده است. در کلیپ بعدی سعی خواهیم کرد فهرستی از دلایل ممکن را مرور کنیم تا کاربر در ذهن خود چک لیستی برای بررسی و کشف علت نقص داشته باشد.

تاکید کلیپ فعلی صرفا بر این دو موضوع است که هر سه پایش فیزیکی، شیمیایی، و بیولوژیک باید فرآیند را تایید کنند تا بتوان اطمینان از استریلیتی داشت، یعنی باید هر سه پایش را انجام داد، و موضوع دوم این که در صورتی که یکی از قسمت های پایش، صحت فرآیند را تایید نکرده است، باید طبق یک چک لیست موارد ممکن در ایجاد نقص را بررسی کرد تا علت کشف شود.

این نوشته در ارسال شده است. این لینک مستقیم به این نوشته است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *