چک لیست ممیزی اعتبار بخشی

نمونه چک لیست ممیزی اعتبار بخشی: با توجه به استانداردهای اعتبار بخشی ملی بیمارستان ها در سال 98، بندهای ب-5-1 تا ب-5-3 مرتبط با بخش استریل مرکزی است. به منظور آمادگی لازم جهت تطابق با بندهای مربوطه اعتبار بخشی، هر مرکزی می تواند چک لیستی تهیه کند تا اقدامات اصلاحی مورد نیاز را در صورت وجود کشف نماید.

شرکت مان آرتا سلامت طبق روال هر سال، جهت سهولت در تهیه نمونه چک لیست ممیزی اعتبار بخشی، هر بند اعتبار بخشی را تبدیل به چندین پرسش کرده و مثالی از ممیزی داخلی را ارائه کرده است. میتوانید در صورت نیاز از این چک لیست برای تهیه فرم های ممیزی داخلی خود استفاده نمایید.

جهت دسترسی به فایل، به وب سایت مان آرتا سلامت مراجعه نمایید و یا با تلفن شرکت به شماره 88106063-021 تماس حاصل فرمائید.

این نوشته در ارسال شده است. این لینک مستقیم به این نوشته است.

دیدگاهتان را بنویسید