تفاوت گراویتی و پیش خلا: چند تفاوت بین دستگاه بی خطرساز زباله به روش بخار، نوع گراویتی و نوع پیش خلا 

 

 

تفاوت بین استریلایزر گراویتی و استریلایزر بخار پیش خلا: در فرآیند استریلیزاسیون بخار، هوا و گازهای غیر قابل تراکم، مانع نفوذ بخار به وسایل می شوند، به همین دلیل هوا باید از داخل چمبر و وسایل خارج شود تا بخار آب بتواند انرژی خود را به درستی منتقل کند. تفاوت بین یک استریلایزر گراویتی و یک استریلایزر بخار پیش خلا، در این است که در یک استریلایزر گراویتی زمانیکه بخار به داخل چمبر تزریق می شود، هوای داخل چمبر و وسایل تا حد ممکن در اثر ورود بخار خارج می شود.

اما در یک استریلایزر بخار نوع pre_vacuum یا Dynamic Air Removal یا پیش خلا یا کلاس B، یک مکانیسمی مانند ایجاد خلا توسط پمپ خلا، ابتدا هوا را از داخل چمبر خارج می کند و بعد بخار به داخل چمبر تزریق می شود.
در زمانیکه در یک مرکز با یک دستگاه امحاء زباله به روش استریلیزاسیون بخار روبرو هستیم، برای اینکه تشخیص دهیم این دستگاه از نوع گراویتی است یا پیش خلا، می توان چند نکته را مدنظر قرار داد:

اولین روش تشخیص، پرسش از کاربر دستگاه است. کاربر دستگاه معمولا اطلاع دارد که دستگاه از چه نوعی است.

دومین روش، آگاهی یافتن از مدل های مختلف دستگاهای موجود در مراکز و محصول سازندگان مختلف است. مثلا دستگاه مدل الف از فلان سازنده نوع استریلایزر گراویتی است و مدل از فلان سازنده نوع استریلایزر پیش خلا است.

سومین روش، توجه کردن به گیج های فشار یا عقربه های نشان دهنده فشار برروی دستگاه است. روی دستگاه احتمالا گیج های شبیه اینها دیده می شود که یکی گیج فشار جکت است و یکی گیج فشار چمبر. در حین سیکل می توان به عقربه فشار چمبر توجه کرد و از رفتار آن، گراویتی یا پیش خلا بودن دستگاه را تشخیص داد. در حین سیکل، جکت که پوشاننده چمبر است، همیشه فشار بالای فشار محیط را دارد. در گیج فشار جکت این دستگاه دیده می شود که، هیچ علامتگذاری منفی وجود ندارد. اما در یک دستگاه پیش خلا، در ابتدای سیکل، یعنی در مرحله قبل از استریلیزاسیون، چندین بار این عقربه فشار چمبر، به زیر صفر یا زیر فشار محیط می آید.

ممکن است سیکل دارای یک خلا در انتهای سیکل، یعنی در مرحله بعد از استریلیزاسیون، باشد که Post Vacuum یا پس خلا است و برای کمک به خشک کردن بار است. در آن زمان هم می توان دید که عقربه فشار چمبر، فشار منفی را برای مدتی نشان می دهد. در دستگاه نوع گراویتی، فشارچمبر، همیشه برابر یا بیشتر از فشار محیط است و هیچگاه گیج فشار چمبر، فشار منفی را گزارش نمی دهد.

چهارمین روش تشخیص یک دستگاه پیش خلا وجود یک پمپ خلا در درون یا پشت دستگاه است، پمپ خلا ممکن است المانی شبیه به این تصویر باشد، البته ممکن است تشخیص آن به دلیل وجود اجزای زیاد و مشابه هم در دستگاه، کمی مشکل باشد.

پنجمین روش تشخیص یک دستگاه پیش خلا، وجود برنامه بووی دیک در دستگاه است. دستگاه ها ممکن است پنل کنترلی شبیه این تصویر داشته باشند، یا ممکن است دکمه های فشاری هم داشته باشند. اگر داخل برنامه های پنل کنترلی یا در دکمه ها، برنامه بووی دیک وجود داشته باشد، دستگاه از نوع پیش خلا است. یا مثلا در این تصویر، این دستگاه دارای برنامه گرم کردن چمبر پیش از انجام آزمون بووی دیک است و قطعا دستگاه از نوع پیش خلا است.

ششمین روش تشخیص یک دستگاه پیش خلا، توجه به نمودار یا گراف دما و فشار برروی دستگاه است. برخی دستگاه ها در حین سیکل، این نمودار دما و فشار را در طول زمان نمایش می دهند، برخی دستگاها این نمودار را به شکل فایل قابل دیدن در رایانه یا قابل چاپ ارائه می دهند.

نمودار بالا در این تصویر، نمودار فرضی یک دستگاه گراویتی است. خط بنفش رنگ، نمایش دهنده فشار چمبر در طول زمان است و همانطور که دیده می شود هیچگاه فشار چمبر، به زیر محور، یا به زیر فشار محیط نمی آید. خط قرمز رنگ، هم میزان دما در چمبر را نشان می دهد. نمودار پایین در این تصویر، نمودار فرضی یک دستگاه پیش خلا است. خط بنفش رنگ، فشار چمبر را در زمان نشان می دهد.

در مرحله آماده سازی پیش از استریلیزاسیون، دستگاه چندین بار با کمک پمپ خلا، هوای داخل چمبر دستگاه را خارج می کند و فشار چمبر منفی می شود و به زیر فشار محیط، می آید. البته قابل ذکر است که انجام مرحله خلا با مقادیر غیراستاندارد، هوای چمبر را در حد لازم خارج نمی کند، تعداد خلا کردن یا خروج هوا و عمق خلا کردن یا میزان خروج هوا، باید طوری باشد که هوای مزاحمی داخل چمبر نماند.

خط قرمز رنگ، دمای چمبر را در طول زمان نشان می دهد که مشخص است در هر زمان که پمپ خلا دستگاه روشن است، بخار از چمبر خارج می شود و دما کاهش می یابد و در زمان تزریق بخار، دما افزایش می یابد.

هفتمین روش تشخیص دستگاه پیش خلا از گراویتی، برگه چاپی پارامترهای سیکل است. این برگه، تحلیلی شبیه همان گراف یا نمودار دما و فشار چمبر در طول زمان را دارد. اگر برگه چاپی از سیکلهای قبلی دستگاه موجود باشد، می توان آنها را نیز تحلیل کرد. ممکن است دستگاه نوع سیکل را در برگه چاپی مشخص کرده باشد، مانند این برگه که کلمه Gravity مشخص است. از روی اعداد دمای چمبر و فشار چمبر می توان دید که متغیرها چه رفتاری داشته اند.

طبق نمودار دما و فشار چمبر که گفته شد، در نوع استریلایزر گراویتی، دما به تدریج افزایش می یابد و به دمای استریلیزاسیون می رسد، فشار نیز به همین شکل از یک مقدار اولیه افزایش می یابد تا به فشار لازم برای دمای مرحله ی استریلیزاسیون برسد. در برگه دستگاه استریلایزر پیش خلا، باز ممکن است که نوع سیکل در برگه چاپی مانند این دستگاه درج شده باشد، کلمه Pre – Vac یا کلمات مشابه. اگر به اعداد دمای چمبر نگاه کنیم، دما از یک مقدار اولیه افزایش می یابد و دوباره کاهش می یابد و این تغییر در زمان، تعداد دفعات خروج هوا که در نمودار فشار و دما گفته شد را نشان می دهد.

اعداد فشار چمبر نیز گویای پیش خلا بودن است، چرا که چندین بار فشار در طول زمان افزایش و کاهش داشته است. هر دوی این تغییرات دما و فشار، در سیکل دستگاه پیش خلا، قبل از رسیدن به دمای تعیین شده برای مرحله استریلیزاسیون است.

استریلایزرهای بخار در دو نوع کلی Dynamic Air Removal و Gravity هستند. گراویتی یا ثقلی، کاربرد مشخص خود را دارد و در پایش فرآیند استریلیزاسیون آن، از آزمون بووی دیک استفاده نمی شود، چرا که انتظار از دستگاه وجود ندارد که قابلیت پاس کردن آزمون بووی دیک را داشته باشد. اما در دستگاه Pre – Vacuum یا پیش خلا که در نوع Dynamic Air Removal می گنجد، دستگاهی که مدعی پیش خلا بودن است انتظار پاس کردن آزمون بووی دیک از آن می رود.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره جهت آموزش های رایگان با شماره های درج شده در سایت مان آرتا سلامت تماس بگیرید.

این نوشته در ارسال شده است. این لینک مستقیم به این نوشته است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *