در صورتی که نیاز باشد یک وسیله استریل بماند، باید آن را پیش از انجام فرآیند استریلیزاسیون، بسته بندی کرد. جنس مورداستفاده برای بسته بندی، حتما باید امکان نفوذ به عامل استریل کننده یا Sterilant را بدهد، و همچنین در پایان فرآیند استریلیزاسیون امکان نفوذ به عوامل محیطی و آلودگی ها را ندهد.

کانتینرها یا کیس های استریلیزاسیون ممکن است از جنس پلاستیک و یا فلز باشند. انتخاب جنس کانتینر بستگی به نظر کاربر و کاربردی که از کانتینر مدنظر است دارد.

لازم به تاکید است کانتینر در هر نوع و شکلی که باشد، نکته مهم در این است که باید راه نفوذی برای عامل استریل کننده وجود داشته باشد، و در پایان سیکل استریلیزاسیون، از ورود آلودگی جلوگیری کند.

این یک کانتینر آلومینیومی است که دو مسیر برای نفوذ عامل استریل کننده دارد، یکی در بالا و یکی در پایین. طراحی کانتینرها به شکل های مختلف است و ممکن است در دیواره های کانتینر نیز راهی برای ورود عامل استریل کننده وجود داشته باشد. این جنس مورداستفاده در مسیرهای عبور استریلنت را معمولا فیلتر می نامند.

این فیلتر مخصوص فرآیند استریلیزاسیون بخار است، جنس آن از کاغذ کرپ و یکبارمصرف است و این بدین معناست که فیلتر استفاده شده باید در نقطه مصرف، مثلا اتاق عمل، یا در بخش استریلیزاسیون، برداشته شود و در زمان بسته بندی، فیلتر جدید قرار داده شود. اگر فیلتر تعویض نشود، امکان انتقال آلودگی وجود خواهد داشت.

اگر فرآیند استریلیزاسیون از نوع دیگری غیر از بخار باشد، فیلتر مورداستفاده باید متناسب با عامل استریل کننده آن سیکل استریلیزاسیون باشد. مثلا یک فیلتر از جنس پارچه نبافته سه لایه یا SMS، برای فرآیند استریلیزاسیون پلاسما پراکسید هیدروژن کارایی دارد. گرچه این جنس فیلتر برای فرآیند بخار نیز کارایی دارد، اما هزینه بیشتری نسبت به کاغذ کرپ دارد.

این فیلتر نیز از نوع یکبارمصرف است و پس از استفاده، در نقطه مصرف یا بخش استریلیزاسیون باید برداشته شود.

برخی فیلترها با جنسی متفاوت، با عنوان فیلترهای چندبار مصرف تعریف می شوند و لازم است طبق توصیه سازنده فیلتر، به درستی از آن استفاده شود. پس از هربار استفاده، فیلتر چندبارمصرف را باید از کانتینر جدا کرد و طبق توصیه سازنده آن تمیز کرد.

ممکن است طول زمان یا تعداد سیکل یا هر شاخص دیگری برای عمر این نوع فیلترها تعیین شده باشد. دو نکته مهم وجود دارد، اول این که بر این شاخص حتما نظارت کنیم، یعنی یک سیستم رهگیری به هر شکل ممکن، برای کنترل این شاخص باید وجود داشته باشد؛ مثلا بدانیم که این فیلتر چندبار تا کنون استفاده شده است و پس از چندمین سیکل باید دور انداخته شود.

نکته دیگر بازرسی کردن خود فیلتر است. پیش از استفاده از یک فیلتر برای کانتینر، یعنی در هر بار که از آن فیلتر استفاده می شود، بازرسی چشمی انجام شود تا هم فیلتر خشک و تمیز باشد و هم آسیب فیزیکی ندیده باشد. بازرسی هم برای فیلترهای یکبارمصرف لازم است و هم برای فیلترهای چندبار مصرف. لازم به ذکر است به دلیل کاهش احتمال انتقال آلودگی، همواره توصیه بر استفاده از فیلترهای یکبارمصرف است.

اگر به هر دلیلی از فیلتر استفاده نمی شود، باید کانتینر با پارچه مخصوص ،کاغذ کرپ، یا SMS بسته بندی شود.

این نوشته در ارسال شده است. این لینک مستقیم به این نوشته است.

دیدگاهتان را بنویسید