در پایش استریلایزرها، برخی آزمون ها با چمبر بدون بار انجام می شود و برخی آزمون ها با چمبر حاوی بار.

در یک استریلایزر بخار نوع پیش خلا، آزمون بووی دیک همواره در چمبر خالی انجام می شود. چه در زمان انجام آزمون بووی دیک روزانه و چه پس از تعمیرات کلی. جهت انجام این آزمون کافی است نوار بووی دیک را در داخل پی سی دی یا تست پک آن قرار دهیم یا این که از انواع دیگر آزمون بووی دیک استفاده شود.

در هر حال چمبر فقط حاوی تست بووی دیک خواهد بود و آزمون با سیکل بووی دیک انجام خواهد شد.

با استفاده از اندیکاتور تیپ 5 یا 6 و یک پی سی دی، آزمون شیمیایی هر سیکل انجام می شود. استفاده از یک اندیکاتور و یک پی سی دی برای این منظور کافی است. در این حالت نیز قطعا چمبر حاوی پک ها و پر می باشد. سیکل مورد نظر با توجه به نوع وسایل و بسته بندی انجام می شود.

آزمون چالش شیمیایی یا پی سی دی هر سیکل عملا با آزمون بیولوژیک روتین مثلا هفتگی همزمان می شود، و با استفاده از یک اندیکاتور بیولوژیک به همراه اندیکاتور شیمیایی تیپ 5 یا تست تیپ 6 انجام می شود، پس از قرار دادن اندیکاتورها داخل پی سی دی، آن را در چمبری که پر و یا دارای بار می باشد قرار می دهیم. همیشه محل قرار دادن پی سی دی، نقطه سرد چمبر است.

پس از تعمیرات کلی استریلایزر، باید سه سیکل متوالی با یک عدد پی سی دی، و در چمبر خالی، آزمون بیولوژیک را با استفاده از اندیکاتور بیولوژیک انجام دهیم.

پس از تعمیرات کلی، 3 سیکل متوالی آزمون بووی دیک نیز برای استریلایزر بخار پیش خلا توصیه می شود که همانطور که گفته شد آن نیز با چمبر خالی و در نقطه سرد چمبر انجام خواهد شد. آزمون بیولوژیک پس از تعمیرات کلی، برای انواع دماهای مورداستفاده باید انجام گیرد.

در صورتی که سیکلی حاوی یک یا چند ایمپلنت باشد، توصیه بر استفاده از اندیکاتور بیولوژیک و شیمیایی تیپ 5 نیز می باشد که در این حالت نیز چمبر پر خواهد بود و عملا با پک های معمولی و پک های حاوی ایمپلنت پر شده است.

پس به طور خلاصه، در آزمون یک استریلایزر بخار نوع پیش خلا، چمبر در دو موقعیت خالی است: یکی در آزمون بووی دیک (چه آزمون بووی دیک روزانه و چه آزمون بووی دیک پس از تعمیرات کلی)/ و دیگری در آزمون بیولوژیک پس از تعمیرات کلی

این نوشته در ارسال شده است. این لینک مستقیم به این نوشته است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *