لیست دسترسی سریع پادکست

پادکست شماره 1 – انتخاب برس شستشوی ابزار پزشکی و آزمایشگاهی

پادکست شماره 2 – آزمون بووی دیک روزانه

پادکست شماره 3 – پایش فرآیند استریلیزاسیون بخار

پادکست شماره 4 – آزمون شیمیایی هر سیکل با استفاده از PCD

پادکست شماره 5 – آزمون بیولوژیک با استفاده از PCD

پادکست شماره 6 – تفاوت بین گراویتی و استریلایزر بخار

پادکست شماره 7 – پیل پک

پادکست شماره 8 – آزمون بیولوژیک استریلایزر بخار

پادکست شماره 9 – استفاده از لیبل و لات نامبر برای رهگیری پک استریل

پادکست شماره 10 – دستگاه پاک کننده اولتراسونیک

پادکست شماره 11 – چرخ دستی و رک استریلایزر

پادکست شماره 12 – الزامات اساسی در ساختار یک بخش استریل مرکزی

پادکست شماره 13 – چینش ابزار و وسایل در یک سبد استریلیزاسیون

پادکست شماره 14 – اجزای اندیکاتور بیولوژیک

پادکست شماره 15 – نقص در فرآیند استریلیزاسیون – قسمت اول

پادکست شماره 16 – نقص در فرآیند استریلیزاسیون – قسمت دوم

پادکست شماره 17 – دستگاه شستشو خودکار و اندیکاتور واشینگ

پادکست شماره 18 – محاسبه پارامتر ضد عفونی حرارتی در دستگاه

پادکست شماره 19 – دمای قسمت انبارش پک استریل و ترمومتر مادون قرمز

پادکست شماره 20 – کلاس بندی اندیکاتور شیمیایی بر اساس ISO 11140

پادکست شماره 21 – آزمون بیولوژیک دستگاه بی خطر ساز زباله عفونی

پادکست شماره 22 – انتخاب برس مناسب با توجه به اندازه ابزار

پادکست شماره 23 – برس کشی زیر سطح آب

پادکست شماره 24 – خالی یا پر بودن چمبر در پایش استریلایزر بخار بزرگ نوع پیش خلا

پادکست شماره 25 – فیلتر کانتینرهای استریلیزاسیون

پادکست شماره 26 – برخی عوامل از بین رفتن استریلیتی پک

پادکست شماره 27 – اندیکاتور چالش فرآیند استریلایزر بخار پیش خلا

پادکست شماره 28 – پایش دستگاه امحا زباله نوع بخار

پادکست شماره 29 – تمیز کردن چمبر استریلایزر

پادکست شماره 30 – استفاده از چسب استریلایزر بخار برای بسته بندی

پادکست شماره 31 – توزیع و تحویل پک استریل شده