انکوباتور ۳۷ درجه Crosstex SPSmedical امریکا

این محصول جهت انکوباسیون اندیکاتورهای بیولوژیک در دمای 37 درجه سانتی گراد (30 تا 39 درجه سانتی گراد) است.