اندیکاتور بیولوژیک پوشش پلاستیکی ۱۰ ساعته بخار Crosstex SPSmedical امریکا

تست بیولوژیک (SPORVIEW) یک نشانگر بیولوژیکی (ویال بیولوژی یا اندیکاتور بیولوژیک اتوکلاو) ساخت کمپانی امریکایی Crosstex SPSmedical است.