اندیکاتور بیولوژیک استریلایزر حرارت خشک – فور

نشانگر فور بیولوژیک در صنایع هوافضا، دارویی، وسایل پزشکی، و مراکز درمانی استفاده می شود. این نشانگر سمی نیست و هیچ گونه آلودگی ایجاد نمی کند.