اسفنج شستشو بدن بیمار Dispotech ایتالیا

این محصول دارای مایع نیست و می توان آن را در هر جایی نگه داری و استفاده کرد