رول بسته بندی ۲۰۰ متری بخار و اتیلن اکساید در عرض های مختلف

رول وی پک یا پیل پک با عناوین کاغذ وی پک، پاکت وی پک، قیمت وی پک، کاغذ بسته بندی مدیکال پیپر، رول های استریل و کاغذ ویپک استریل نیز شناخته شده است.