نکات استفاده از انکوباتور قابل تنظیم

Dry Bath Incubator INC-13 محصولی از کمپانی Crosstex SPSmedical امریکا است.

 این محصول جهت انکوباسیون اندیکاتورهای بیولوژیک و بررسی صحت عملکرد استریلایزرها است.

 از انکوباتور در محلی افقی و تراز، در دمای 5 تا 35 درجه سانتی گراد، و بدون گردو غبار و رطوبت و تابش مستقیم آفتاب استفاده کنید.

 برای تمیزکردن انکوباتور، آن را از برق جدا نمایید. هر چاهک را می توانید با الکل تمیز نمایید تا کارایی انکوباتور در انتقال دما به اندیکاتور بیولوژیک بهتر باشد و آلودگی نیز به اندیکاتور بیولوژیک انتقال پیدا نکند. از مواد خورنده برای تمیزکردن استفاده نشود. بدنه انکوباتور با پارچه نمناک قابل تمیزکردن و خشک کردن است.

 دمای قابل تنظیم از 5 تا 100 درجه سانتی گراد است. البته دقت 5/0 درجه فقط تا درجه 70 کاملا قابل اطمینان است.

 انکوباتور پس از آغاز به کار در کم تر از 15 دقیقه گرم می شود و آماده انکوبه کردن خواهد بود.

روش استفاده از انکوباتور قابل تنظیم برای انکوباسیون

1) انکوباتور را پس از اتصال به آداپتور به برق شهر وصل نمایید و دکمه روشن/خاموش آن را بزنید.

2) بر اساس دمای تنظیم شده برنامه، دستگاه به طور خودکار آغاز به گرم شدن می کند.

3) پس از رسیدن دمای انکوباتور به دمای مورد نظرتان، در صفحه نمایش کلمه OK نمایش داده می شود، اندیکاتور(ها) را درون آن قرار دهید و درب پلاستیکی را بر روی دستگاه بگذارید و دکمه Start را بزنید. دستگاه هشدار صوتی می دهد و زمان سنج نمایش داده می شود.

4) بر اساس زمان تنظیم شده آن برنامه انتخاب شده، انکوباتور به کار خود ادامه می دهد تا آن زمان طی شود.

5) بر اساس دستور سازنده اندیکاتور بیولوژیک، زمان انکوباسیون را انتخاب کنید و بر اساس توصیه آن سازنده، در حین زمان انکوباسیون نیز وضعیت رشد یا عدم رشد اسپورها در اندیکاتور یا محیط¬کشت را بازدید نمایید. معمولا در صورت رشد و مثبت بودن پاسخ اندیکاتور بیولوژیک، این وضعیت پیش از طی شدن کل زمان انکوباسیون قابل مشاهده و تفسیر است.

6) تنظیم دمای انکوباسیون: دمای پیش فرض انکوباتور 56 درجه سانتی گراد است. اگر دمای دیگری مورد نظرتان است، دکمه های PROG و Δ را هم زمان فشار دهید. با استفاده از دکمه → بر روی رقمی که می خواهید تغییر دهید بروید و با کمک کلیدهای پایین و بالا (Δ) عدد مورد نظرتان را تنظیم کنید. پس از چند ثانیه دما تثبیت می شود و دمای انکوباتور به سمت دمای جدید می رود.

7) تنظیم زمان انکوباسیون: پس از فشردن دکمه PROG و انتخاب برنامه مورد نظر (برنامه P1 تا P9)، با استفاده از دکمه → بر روی رقم مورد نظرتان بروید و با کمک کلیدهای پایین و بالا (Δ) عدد مورد نظرتان را تنظیم کنید. پس از چند ثانیه زمان تثبیت می شود.

8) انتخاب برنامه انکوباسیون: با فشردن دکمه PROG برنامه موردنظرتان را انتخاب کنید. دما به شکل خودکار بالا می رود تا به دمای مورد نظر برسد و کلمه OK نمایش داده شود. با فشردن دوباره دکمه PROG می توان زمان تنظیم شده آن برنامه را روی صفحه نمایش دید.

پس از فشردن دکمه Start و آغاز برنامه، زمان سنج به طور معکوس طی شدن زمان را نمایش می دهد و پس از اتمام آن، هشدارصوتی می زند. اگر برنامه P1 باشد، یک هشدار می زند، اگر برنامه P2 باشد دو هشدار، و به همین ترتیب. از تمام برنامه هـای دستگاه می توان هم زمان استفاده کرد. یعنی هر زمان که بخواهید می توانید اندیکاتور (های) جدید را در انکوباتور قرار دهید و زمان انکوباسیون آن را انتخاب کنید، بدون این که در انکوباسیون اندیکاتورهای قبلی دخالتی ایجاد شود.

9) کالیبراسیون و تنظیم دمای انکوباتور: در صورتی که کالیبراسیون انکوباتور نشان می دهد دمای واقعی توسط صفحه نمایش نشان داده نمی شود، باید دمای درست را طبق دمایی که ابزار کالیبراسیون شما نشان می دهد، تنظیم کرد. دمای انکوباتور را روی 40 درجه سانتی گراد تنظیم کنید.

می توانید درون یکی از چاهک های انکوباتور، محلولی مانند روغن اولفین بریزید و ترمومتر را درون آن چاهک قرار دهید. 20 دقیقه صبر کنید تا شرایط دمایی کاملا پایدار شود. کلیدهای پایین و بالا (Δ) را هم زمان فشار دهید تا عبارت ADJ بر روی صفحه نمایش نشان داده شود. در صورت لزوم، با استفاده از کلیدهای پایین و بالا (Δ) دمای صحیح را وارد نمایید و برای تایید، دکمه Start را بزنید. حال دمای انکوباتور را بر روی 100 درجه سانتی گراد تنظیم کنید و همین مراحل را دوباره طی کنید.

این نوشته در ارسال شده است. این لینک مستقیم به این نوشته است.

دیدگاهتان را بنویسید